Mestská polícia Rožňava

 
Z dôvodu priblíženia Mestskej polície Rožňava (ďalej len MsP) priamo k obyvateľom mesta, zlepšenia osobnej a miestnej znalosti a zvýšenia konkrétnej zodpovednosti jednotlivých príslušníkov Mestskej polície Rožňava za výkon činnosti, boli v rámci územia mesta vytvorené pdf icon služobné obvody (PDF, 807 kB).
 

 

 

 

Zadelenie príslušníkov MsP Rožňava v služobných obvodoch
 
Mesto Rožňava je rozdelené do troch služobných obvodov (obvod č. I – č. III). Ku každému obvodu sú zadelení konkrétni príslušníci mestskej polície (ďalej len „MsP“), ktorí budú svoju činnosť, okrem úloh určených náčelníkom MsP, vykonávať so zameraním na pridelený služobný obvod a sú za stav vo svojom obvode priamo zodpovední.
 
Obvod I.
  1. Ul. Betliarska, Ul. Pod Kalváriou, Ul. A.Hronca, Ul. J.Kráľa, Ul. Štítnická, Ul. Šafárikova, Ul. Kósu Schoppera, Námestie baníkov, Ul. tlačiarenská, Ul. kvetná, Ul. špitálska po Čučmiansku dlhú, Ul. Čučmianska dlhá po špitálsku (od Námestia baníkov), Ul. zeleného stromu, Ul. normová, Ul. Krásnohorská po jasnú, Ul. záhradnícka, Ul. Komenského
Zodpovedný: Fischer Marián
 
  1. Ul. Čučmianska dlhá od Špitálskej, Ul. špitálska od Čučmianskej dlhej, Ul. Čučmianska, Ul. Sama Czabána, Ul. jasná, Ul. splavná, Ul. klobučnícka, Ul. krátka, Ul. strmá, Ul. Podrákošská, Ul. cintorínska, Ul. hornocintorínska, Ul. banícka, Ul. kúpeľná, Ul. hrnčiarska, Ul. lesná
Zodpovedný: Boroš Miroslav, Kőrösi Viliam
 
  1. Ul. Krásnohorská od Jasnej, Ul. Košická (ľavá strana), Ul. Dovčíkova, Ul. slnečná, Ul. kozmonautov, Ul. majerská, Ul. ružová, Ul. M.Kukučína, Ul. J.Brocku, Ul. Sama Tomášika, Ul. J.Marikovského, Ul. útulná
Zodpovedný: Jacko Pavol
 
 
 Obvod II.
 
  1. Ul. Betliarska, Ul. tichá, Mestský cintorín, Ul. A.Hronca, Ul. J.Kráľa, Ul. Šafárikova po Slovenskú sporiteľňu, Alej A.Kissa, Námestie 1.mája, Ul. Kósu Schoppera, Ul. lipová, Ul. Cyrila a Metoda, Ul. Štítnická, Ul. železničná
Zodpovední: Leitner Igor
 
  1. Ul. Šafárikova (párne čísla) od Slovenskej sporiteľni, Ul. Hviezdoslavova, Ul. zlatá, Ul. jarná, Ul. letná, Ul. mierová, garáže a detské dopravné ihrisko, OD Kaufland, mestské kúpalisko, zimný štadión, Strelnica
Zodpovedný: Kolesár Martin
 
  1. Rožňavská Baňa, záhradky na Rudnianskom kopci, Nadabula
Zodpovedný: Šoltés Oto
 
 
Obvod III.
 
  1. Ul. Košická (pravá strana), Ul. pionierov, Ul. medzimlynská, Ul. budovateľská, Ul. M.R.Štefánika, Ul. Z.Fábryho, Ul. K.Tichyho, Ul. Rumunská, Ul. A.Cházára, Ul. východná, Ul. Jovická, Ul. Páterova, Ul. P.Dobšinského, Ul. L.Novomeského, Ul. J.Mikulíka, Ul. Chalupkova, Ul. šípková, Ul. E.Rótha, Ul. malá, Ul. Šafárikova po Južnú (nepárne čísla)
Zodpovedný: Chochol Igor
 
  1. Ul. Šafárikova od Južnej, Alej J.Pavla II., sídlisko pri kasárňach, Ul. F.Andrássiovej, Ul. gemerská, Ul. 29. augusta, Ul. 9. mája, Ul. garbiarska, Ul. južná,  Ul. bočná, Ul. tehelná, Ul. kasárenská, Ul. Szilvássy
Zodpovedný: Prič Ondrej
 
  1. Ul. dúhová, Ul. okružná, Ul. Kyjevská, Ul. Edelényska, Ul. Zakarpatská
Zodpovedný: Támár Roman
 
 
 
V prípade akýchkoľvek podnetov a informácií môžu občania mesta kontaktovať priamo konkrétneho policajta zo svojho obvodu.
 
Kontaktné telefónne číslo: 058/732 13 30
 
Tiesňová linka: 159
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 2022, Ing. Róbert Hanuštiak  - Mestská polícia Rožňava

Publikované: 16.07.2015 08:24 hod.