Mestská polícia Rožňava

 
Z dôvodu priblíženia Mestskej polície Rožňava (ďalej len MsP) priamo k obyvateľom mesta, zlepšenia osobnej a miestnej znalosti a zvýšenia konkrétnej zodpovednosti jednotlivých príslušníkov Mestskej polície Rožňava za výkon činnosti, boli v rámci územia mesta vytvorené pdf icon služobné obvody (PDF, 300 kB).
 

 

Zadelenie príslušníkov MsP Rožňava v služobných obvodoch

Mesto Rožňava je rozdelené do troch služobných obvodov (obvod č. I – č. III). Ku každému obvodu sú zadelení konkrétni príslušníci mestskej polície (ďalej len „MsP“), ktorí budú svoju činnosť, okrem úloh určených náčelníkom MsP, vykonávať so zameraním na pridelený služobný obvod a sú za stav vo svojom obvode priamo zodpovední.
 
Obvod I.
Ul. Betliarska, Ul. Pod Kalváriou, Ul. A.Hronca, Ul. J.Kráľa, Ul. Štítnická, Ul. Šafárikova, Ul. Kosu Schoppera, Námestie baníkov, Ul. tlačiarenská, Ul. kvetná, Ul. špitálska po Čučmiansku dlhú, Čučmianska dlhá po Špitálsku (od Námestia baníkov), Ul. zeleného stromu, Ul. normová, Ul. Krásnohorská po Jasnú, Ul. záhradnícka, Ul. Komenského
Zodpovedný: Jacko Pavol
 
Ul. Čučmianska dlhá od Špitálskej, Ul. špitálska od Čučmianskej dlhej, Ul. Čučmianska, Ul. S.Czabana, Ul. jasná, Ul. splavná, Ul. klobučnícka, Ul. krátka, Ul. strmá, Ul. Podrákošská, Ul. cintorínska, Ul. hornocintorínska, Ul. banícka, Ul. kúpeľná, Ul. lesná
Zodpovedný: Szántó Jozef
 
Ul. Krásnohorská od Jasnej, Ul. Košická, Ul. Dovčíkova, Ul. slnečná, Ul. kozmonautov, Ul. majerská, Ul. ružová, Ul. M.Kukučína, Ul. J.Brocku, Ul. J.Marikovského, Ul. útulná
Zodpovedný: Kiss Anton
 
Obvod II.
Ul. Betliarska, Ul. tichá, Ul. A.Hronca, Ul. J.Kráľa, Ul. Šafárikova po Slovenskú sporiteľňu, Alej A.Kissa, Námestie 1.mája, Ul. Kosu Schoppera, Ul. lipová, Ul. Cyrila a Metoda, Ul. Štítnická, Ul. železničná
Zodpovední: Ferencz Peter
 
Ul. Šafárikova od Slovenskej sporiteľni, Ul. Hviezdoslavova, Ul. zlatá, Ul. jarná, Ul. letná, Ul. mierová, garáže a detské dopravné ihrisko, mestské kúpalisko, zimný štadión, Strelnica
Zodpovedný: Kolesár Martin
 
Rožňavská Baňa, Nadabula
Zodpovedný: Šoltés Oto
 
Obvod III.
Ul. Košická, Ul. pionierov, Ul. medzimlynská, Ul. budovateľská, Ul. M.R.Štefánika, Ul. Z.Fábryho, Ul. K.Tichyho, Ul. Rumunská, Ul. A.Cházára, Ul. východná, Ul. Jovická, Ul. Páterova, Ul. P.Dobšinského, Ul. L.Novomeského, Ul. J.Mikulíka, Ul. šípková, Ul. E.Rótha, Ul. malá, Ul. Šafárikova po Južnú
Zodpovedný: Chochol Igor
 
Ul. Šafárikova od Južnej, Alej J.Pavla II., sídlisko pri kasárňach, Ul. F.Andrássiovej, Ul. gemerská, Ul. 29. augusta, Ul. 9. mája, Ul. garbiarska, Ul. južná,  Ul. bočná, Ul. tehelná, Ul. kasárenská
Zodpovedný: Banďoš Dušan
 
Ul. dúhová, Ul. okružná, Ul. Kyjevská, Ul. Edelényska, Ul. Zakarpatská
Zodpovedný: Támár Roman
 
 
V prípade akýchkoľvek podnetov a informácií môžu občania mesta kontaktovať priamo konkrétneho policajta zo svojho obvodu.
 
Kontaktné telefónne číslo: 058/732 13 30
 
Tiesňová linka: 159
 
 
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 2019, Ing. Róbert Hanuštiak  - Mestská polícia Rožňava

Publikované: 16.07.2015 08:24 hod.