Oficiálna stránka mesta Rožňava

Samospráva podala pomocnú ruku najzraniteľnejším

 01.02.2021
Azda najúčinnejším prostriedkom pre boj s vírusom COVID–19 je očkovanie, ktoré sa toho času realizuje aj v našom meste. Konkrétne vo vakcinačnom centre, ktoré je zriadené v priestoroch Nemocnice s poliklinikou na Špitálskej ulici v Rožňave. Nielen vedecké kapacity, ale aj historické fakty jasne dokazujú, že akýkoľvek vírus vieme najefektívnejšie poraziť bezpečnou a účinnou vakcínou. Očkovanie proti ochoreniu COVID–19 predstavuje nielen ochranu jednotlivca, ktorý je zaočkovaný, ale aj kolektívnu ochranu komunity a celej spoločnosti. Mesto Rožňava si osobitne váži a s pokorou pristupuje k najstaršej časti obyvateľstva, ktorú považuje za najzraniteľnejšiu a ktorá si vyžaduje zvýšenú pozornosť a pomoc ostatných ...
Samospráva podala pomocnú ruku najzraniteľnejším

Azda najúčinnejším prostriedkom pre boj s vírusom COVID–19  je očkovanie, ktoré sa toho času realizuje aj v našom meste. Konkrétne vo vakcinačnom centre, ktoré je zriadené v priestoroch Nemocnice s poliklinikou na Špitálskej ulici v Rožňave.  Nielen vedecké kapacity, ale aj historické fakty jasne dokazujú, že akýkoľvek vírus vieme najefektívnejšie poraziť bezpečnou a účinnou vakcínou. Očkovanie proti ochoreniu COVID–19 predstavuje nielen ochranu jednotlivca, ktorý je zaočkovaný, ale aj kolektívnu ochranu komunity a celej spoločnosti. Mesto Rožňava si osobitne váži a s pokorou pristupuje k najstaršej časti obyvateľstva, ktorú považuje za najzraniteľnejšiu a ktorá si vyžaduje zvýšenú pozornosť a pomoc ostatných.

Od 20. januára 2021, kedy už v súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 10/2021, ktorou sa ustanovili kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19, bolo umožnené občanom starším ako 85 rokov (2. fáza očkovania) zaregistrovať sa do webového formulára na portáli korona.gov.sk a prihlásiť sa tak na očkovanie. Poznajúc fakt, že viac ako 100 seniorov starších ako 85 rokov žijúcich v našom meste  v prirodzenom domácom prostredí, býva v domácnosti bez svojich ďalších rodinných príslušníkov a v niektorých prípadoch ani žiadnych nemá a  uvedomujúc si, že práve najstaršia generácia našich spoluobčanov nedisponuje internetovým pripojením, resp. nemá často také praktické zručnosti a vedomosti, aby registráciu cez internet zvládla sama, samospráva mesta Rožňava ponúkla týmto občanom pomoc pri registrácii na očkovanie.

Prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov mesta boli v uplynulom a v tomto týždni seniori vo veku nad 85 rokov priamo v ich domácom prostredí navštívení a bolo im poskytnuté poradenstvo ohľadom možnosti zaočkovať sa a na základe ich slobodnej voľby ich následne terénni sociálni pracovníci, v prípade ich záujmu, zaregistrovali na očkovanie do vakcinačného centra v Rožňave.  Zároveň im ešte v ten istý, resp. nasledujúci deň osobne doručili ich COVID-PASS s určeným dátumom a časom očkovania. Milým zistením bolo, že v niekoľkých prípadoch už naši najstarší občania zaočkovaní boli a niektorí, ktorí neboli počas návštevy TSP ešte rozhodnutí, sa v krátkom čase sami telefonicky ozvali a požiadali o pomoc pri registrácii. Len malá časť spomedzi navštívených vybraných seniorov nemala o očkovanie záujem, resp. doposiaľ neuvažovala nad ním.

Ďalším dôležitým poznaním počas tejto aktivity bol aj fakt, že imobilní starší Rožňavčania sa pýtali aj na možnosť zaočkovania sa priamo v ich domácom prostredí, pretože ich zdravotný stav im nedovoľuje, aby sa vedeli presunúť do vakcinačného centra. Kontaktovali sme preto riaditeľstvo rožňavskej nemocnice, ktorá však toho času neposkytuje možnosť zaočkovať sa proti ochoreniu COVID-19 v prirodzenom domácom prostredí a nedisponuje zatiaľ mobilnou očkovacou jednotkou.  Ministerstvo zdravotníctva SR nás informovalo, že očkovaním imobilných občanov sa toho času intenzívne zaoberá a hľadá spôsob riešenia, ako zaočkovať aj túto skupinu obyvateľstva.

Ak sa vo Vašom okolí nachádzajú seniori, ktorí sú starší ako 85, resp. 75 rokov a nežijú v domácnosti s ďalším členom, prosíme Vás, poskytnite im informáciu o tom, že ak majú záujem o vakcínu, môžu sa obrátiť na terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí im pomôžu s registráciou a poskytnú poradenstvo ohľadom možnosti očkovania proti COVID-19. Tel. kontakty na sociálnych pracovníkov mesta: 0918 792 930, 0918 792 931, 0918 792 932, 0917 425 305.

               

            


© Mesto Rožňava, 1. 2. 2021 PhDr. Marek Koltáš, PhD., Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava