Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pomáhame rodinám v núdzi prostredníctvom nadácií

 22.04.2024
Pomáhame rodinám v núdzi prostredníctvom nadácií
V rámci práce terénnych sociálnych pracovníkov sme sa snažili okrem pravidelných pracovných činností o čo najväčšiu možnú mieru zapájania sa do rôznych projektov prostredníctvom nadácií a občianskych združení.

Na jeseň 2023 sme sa zapojili do grantového programu Nadácie pre deti Slovenska –Hodina deťom, pre deti s jedným rodičom  („Pomoc jednorodičom“). Tento projekt bol zameraný na pomoc neúplných rodín. Život rodín s jedným rodičom je mimoriadne náročný. Rodič musí zastávať dve role naraz. Zrazu je otcom aj matkou v jednom. Žijeme v dobe, kedy sa, žiaľ, neustále zvyšuje počet týchto rodín. Často sa boria s finančnými, psychickými a inými problémami. Medzi najčastejšie príčiny „straty“ druhého rodiča patrí napr. rozchod/rozvod rodičov, úmrtie niektorého z rodičov, nezáujem rodiča o dieťa. Nadácia sa rozhodla podporiť dve rodiny. Prvá matka sa sama stará o svoje tri maloleté deti a musí obracať každý cent. Finančný dar vo výške 400,- € ju veľmi potešil. Nakúpila potraviny, oblečenie pre svoje deti a vymaľovala byt, do ktorého sa práve vtedy nasťahovali. Druhá mamička má dve dcéry. Z finančného daru vo výške 400,- € si kúpili potraviny, oblečenie a zaviedli si internet, aby sa staršia dcéra mohla plnohodnotne vzdelávať. V škole dosahuje výborné výsledky.

V novembri nás oslovila rozvedená matka, ktorá sama vychováva svoje tri deti.  Manžel ju opustil a po rozvode ostala na všetko sama. Ich život je ťažký. Žijú v mimoriadne skromných podmienkach. Blížila sa zima a vedeli sme, že musíme rýchlo konať. Rodina totiž nemala žiadne teplé oblečenie ani obuv. V tomto prípade sme sa obrátili o pomoc na 365.nadáciu. Ich životný príbeh oslovil aj pracovníkov nadácie. Rodina dostala finančný dar vo výške 500,- € na nákup potravín, nevyhnutného ošatenia, obuvi a hygienických potrieb. Rodina bola dojatá a vďačná. Deti mali radosť najmä z nového oblečenia, pretože často počúvali narážky na to ako sú oblečení.   

Nadácia dakujeme.sk nám pomohla v rámci zbierky „Dobrý pocit na oblátku“, kde sa podarilo vyzbierať 400,- € pre mamičku samoživiteľku a pre jej dve dcéry. Pomocou tej istej nadácie v rámci projektu „Vianoční pomocníci“ sa nám podarilo splniť sen malého šikovného dievčatka o bábike s kočíkom.

V januári 2024 nás oslovila nadácia Pontis so zbierkou materiálnej pomoci (oblečenie, obuv, hygienické a čistiace potreby), do ktorej sme sa s radosťou zapojili. Zbierka sa uskutočnila medzi zamestnancami 365.nadácie. Vyzbierané veci sme následne odovzdali vybraným rodinám, ktorým veľmi pomohli.  

Jeden projekt podaný prostredníctvom nadácie Pontis bol zameraný na finančnú zbierku,  ktorá bola na podporu vzdelávania dvojičiek – úhradu poplatkov na stravu a ubytovanie v školskom internáte, kde sa podarilo vyzbierať 900 €.

Počas Veľkej noci sme sa zapojili do projektu „Veľkonočná nádej“ prostredníctvom nadácie dakujeme.sk o balík zdravých potravín na sviatočný stôl, kde sme podali štyri projekty a všetky boli úspešne schválené vo výške 3x 100 € a 1x 75 €. Následne boli odovzdané rodinám, aby sme im aspoň touto cestou spríjemnili prežitie sviatkov.

Medzi naše časté druhy pomoci patrí aj poskytovanie ošatenia a obuvi pre viacpočetné rodiny, ktoré si nedokážu zabezpečiť potrebné ošatenie pre všetkých členov rodiny, prípadne rodiny, ktoré sa ocitli v krízovej situácii napríklad po požiari.
 
Aj touto cesto sa chceme poďakovať nadácii Pre deti Slovenska, nadácii Pontis, 365. nadácii  a nadácii Ďakujeme.sk za ich pomoc a podporu.
 
Tím TSP Rožňava

 


© Mesto Rožňava, 22. 4. 2024 Ing. Mgr. Katarína Valková, Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava