Oficiálna stránka mesta Rožňava

Realizácia projektu Zlepšovanie životných podmienok rómskych seniorov

 14.07.2021
Mesto Rožňava v období od 1. júna 2020 do 30. júna 2021 realizovalo v spolupráci Občianskym združením ETP Slovensko – centrum pre udržateľný rozvoj projekt Zlepšovanie životných podmienok rómskych seniorov a angažovanie sa za práva Rómov.
Realizácia projektu Zlepšovanie životných podmienok rómskych seniorov

Mesto Rožňava v období od 1. júna 2020 do 30. júna 2021 realizovalo v spolupráci Občianskym združením ETP Slovensko – centrum pre udržateľný rozvoj projekt Zlepšovanie životných podmienok rómskych seniorov a angažovanie sa za práva Rómov.

Projekt bol financovaný a podporený nemeckou nadáciou Pamäť, zodpovednosť, budúcnosť – EVZ Stiftung – Erinnerung, Verantwortung, Zukunft.

Cieľom tohto projektu bolo poskytnúť Rómom-seniorom, ktorí sa narodili v období pred 8. májom 1945 doplnkovú zdravotnú asistenciu a materiálnu zdravotnú pomoc. Do projektu bolo zapojených 25 seniorov, najmä zo severnej časti mesta, ale aj z mestskej časti Rožňavská Baňa, Nadabula, z malometrážnych bytov  a dvaja klienti, ktorým sa poskytuje pobytová sociálna služba v zariadení SUBSIDIUM Rožňava.

Terénni sociálni pracovníci mesta Rožňava opakovane navštevovali seniorov, ktorým poskytovali najmä poradenstvo, ďalej podporu a rôzne praktické informácie zamerané na zvládanie neľahkej situácie v období pandémie formou motivačných rozhovorov.  Počas celého obdobia realizácie projektu bola seniorom  postupne odovzdaná aj materiálna (vecná) pomoc. V minulom roku si účastníci projektu prevzali digitálne teplomery, koncom roka 2020 im boli odovzdané paplóny a vankúše. Krátko pred Vianocami sa potešili výživovým doplnkom.

Projekt ďalej pokračoval aj v roku 2021 a flexibilne reagoval na aktuálnu epidemiologickú situáciu v krajine. Keďže začiatkom tohto roka sa situácia ohľadom ochorenia COVID-19 začala zhoršovať a na trhu bol nedostatok respirátorov, účastníkom projektu boli zabezpečené v počte tri kusy. Každému seniorovi, ktorý prejavil záujem dať sa zaočkovať, bola poskytnutá pomoc pri registrácii na očkovanie a zároveň mu boli poskytnuté všetky potrebné informácie.

V jarnom období seniorov bezpochyby potešili vitamíny, najmä vitamín D3,  osušky a uteráky. Neskôr im boli odovzdané aj rôzne hygienické potreby a čistiace pomôcky.

Nadácia ETP myslela aj na ostatných klientov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít a poskytla pracovisku terénnej sociálnej práce bezkontaktný teplomer, digitálny tlakomer a pulzný oxymeter.

Projekt bol realizovaný vo vybraných slovenských obciach a mestách s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, najmä z oblasti východného Slovenska na základe Zmluvy o partnerstve/spolupráci. Dobrou správou je, že projekt sa bude realizovať aj v nasledujúcom období, a to od augusta 2021.

 

 

 
PhDr. Marek Koltáš, PhD.
sociálny pracovník
 
 
 


© Mesto Rožňava, 14. 7.  2021 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta