Oficiálna stránka mesta Rožňava

Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste Rožňava III. etapa

 26.01.2018
V rámci schváleného projektu v oblasti prevencie kriminality s využitím poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu SR bol koncom roka 2017 rozšírený mestský monitorovací systém o 2 kamery novej generácie, Kamery sú umiestnené na Sídlisku Juh na budove RPIC a na Sídlisku Pavla Jozefa Šafárika na križovatke ulíc Slnečná a Kozmonautov ...
Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste Rožňava III. etapa

V rámci schváleného projektu v oblasti prevencie kriminality s využitím poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu SR bol koncom roka 2017 rozšírený mestský monitorovací systém o 2 kamery novej generácie, Kamery sú umiestnené na Sídlisku Juh na budove RPIC a na Sídlisku Pavla Jozefa Šafárika na križovatke ulíc Slnečná a Kozmonautov. Mestská polícia  tak získala ďalší prostriedok, ktorý prispeje  k zníženiu kriminality a inej protiprávnej činnosti v našom meste. Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

© Mesto Rožňava, 26. 1. 2018, Ing. Róbert Hanuštiak  - Mestská polícia Rožňava