Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Preventívno-bezpečnostná akcia polície

 28.01.2019
V skorých ranných hodinách dňa 26.01.2019 Mestská polícia Rožňava v súčinnosti so zamestnancami Oddelenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVaR Rožňava a Okresným riaditeľstvom PZ v Rožňave vykonala v nočných podnikoch na území mesta Rožňava preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na dodržiavanie zákazu predávania alebo podávania alkoholu mladistvým a maloletým a súčasne i pátranie po osobách a veciach. Počas tejto akcie bolo zistené požitie alkoholu u 4 mladistvých, z toho u 3 chlapcov a 1 dievčaťa ...
Preventívno-bezpečnostná akcia polície

V skorých ranných hodinách dňa 26.01.2019 Mestská polícia Rožňava v súčinnosti so zamestnancami Oddelenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVaR Rožňava a Okresným riaditeľstvom PZ v Rožňave vykonala v nočných podnikoch na území mesta Rožňava preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na dodržiavanie zákazu predávania alebo podávania alkoholu mladistvým a maloletým a súčasne i pátranie po osobách a veciach. Počas tejto akcie bolo zistené požitie alkoholu u 4 mladistvých, z toho u 3 chlapcov a 1 dievčaťa. 

Mestská polícia upozorňuje, že v zmysle Zákona NR SR č.219/1996 Z.z.  o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb sa protiprávneho konania dopustí osoba mladšia ako 18 rokov, ak požije alkohol alebo iné návykové látky a súčasne i ten kto predá alebo podá alkoholické nápoje  alebo inak umožní ich požívanie osobám mladším ako 18 rokov.

Negatívny vplyv alkoholu na dospievajúci organizmus je všeobecne známy a preto bude mestská polícia podobné akcie realizovať aj v budúcnosti.

                                                          

 
Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava

© Mesto Rožňava, 28. 1.  2019 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta