Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Preventívno-bezpečnostná akcia mestskej polície

 15.05.2019
Dňa 15.05.2019 v poludňajších hodinách Mestská polícia Rožňava v súčinnosti s Oddelením sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVaR Rožňava vykonala preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na dodržiavanie zákazu predávania alebo podávania alkoholu osobám mladším ako 18 rokov a zákazu požívania alkoholu týmito osobami ...
Preventívno-bezpečnostná akcia mestskej polície
Dňa 15.05.2019 v poludňajších hodinách Mestská polícia Rožňava v súčinnosti s Oddelením sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVaR Rožňava vykonala preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na dodržiavanie zákazu predávania alebo podávania alkoholu osobám mladším ako 18 rokov a zákazu požívania alkoholu týmito osobami. Súčasne bola akcia zameraná aj na dodržiavanie zákazu fajčenia v okolí škôl na území mesta. Počas tejto akcie bolo zistené porušenie zákazu fajčenia u 3 študentov a požitie alkoholu u 4 mladistvých študentov, ktorí alkohol konzumovali v parku pri Obchodnej akadémii v Rožňave. Vykonanou dychovou skúškou bolo zistené najvyššie množstvo alkoholu v krvi 0,58mg/l, čo predstavuje až 1,21 promile. Ľudský organizmus sa až do 18 rokov vyvíja a mladý organizmus nie je schopný spracovať väčšie množstvo alkoholu naraz, preto uvedené množstvo alkoholu už môže predstavovať vážne ohrozenie zdravia pre takéto osoby. Z uvedených dôvodov bude mestská polícia v takýchto akciách pokračovať aj v budúcnosti.
 
 
 
Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 15. 5. 2019 Ing. Róbert Hanuštiak  - Mestská polícia Rožňava