Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Preventívna aktivita pre ohrozené rodiny

 29.11.2019
Mesto Rožňava v súvislosti s blížiacim sa zimným obdobím v snahe zefektívnenia preventívnych aktivít súvisiacich s poskytovaním intervencií a vykonávania preventívnych opatrení oslovilo Ministerstvo obrany SR s požiadavkou na darovanie nepotrebných vecí (prebytočný majetok štátu), ktoré by mohli poslúžiť ohrozeným rodinám v meste Rožňava, najmä z marginalizovanej komunity, ďalej osobám bez prístrešia a rodinám v krízových situáciách ...
Preventívna aktivita pre ohrozené rodiny

Mesto Rožňava v súvislosti s blížiacim sa zimným obdobím v snahe zefektívnenia preventívnych aktivít súvisiacich s poskytovaním intervencií a vykonávania preventívnych opatrení oslovilo Ministerstvo obrany SR s požiadavkou na darovanie nepotrebných vecí (prebytočný majetok štátu), ktoré by mohli poslúžiť ohrozeným rodinám  v meste Rožňava, najmä z marginalizovanej komunity, ďalej osobám bez prístrešia a rodinám v krízových situáciách.

Dňa 27. novembra 2019 terénni sociálni pracovníci mesta prevzali z Vojenského útvaru  Nemecká spacie vaky, deky, prikrývky a ďalšie komodity v celkovom počte 855 kusov, ktoré vhodne a účelne poslúžia maloletým deťom a ich zákonným zástupcom, ktorí to budú nevyhnutne potrebovať. Mesto Rožňava aj touto formou vykonáva v rámci cielenej terciárnej, resp. indikovanej sociálnej prevencie také opatrenia, ktorým chce predchádzať  nepriaznivým vplyvom počasia v súvislosti s nízkymi teplotami v zimnom období, a to s dôrazom najmä na možné riziko ohrozenia maloletých detí na zdraví a na živote. Intervenciami týkajúcimi sa minimalizácie možných rizík ohrozenia detí a ich rodín prispievame aj k predchádzaniu vynímania maloletých z prirodzeného rodinného prostredia. Opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately v rámci spolupôsobenia na rodinu, ako aj pravidelnú depistáž a monitorovanie rizikových rodín terénni sociálni pracovníci mesta vykonávajú celoročne, no práve s príchodom zimy sú intervencie zintenzívnené a návštevy v rodinách častejšie.

PhDr. Marek Koltáš
sociálny pracovník
 
 
 

© Mesto Rožňava, 29. 11.  2019 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta