Oficiálna stránka mesta Rožňava

Prednášky prevencie kriminality mládeže

 20.11.2018
V III. a IV. štvrťroku 2018 Mestská polícia Rožňava, v rámci plánovaných aktivít v oblasti prevencie kriminality v súlade s Katalógom preventívnych aktivít, vykonala so študentmi SOŠ obchodu a služieb Rožňava, študentmi Obchodnej akadémie Rožňava, študentmi SOŠ technickej Rožňava, ako aj so žiakmi II. stupňa ZŠ akad. Jura Hronca v Rožňave prednášky, ktoré boli zamerané na prevenciu voči šikanovaniu, ako aj na zvýšenie právneho vedomia v oblasti povinností a zákazov vyplývajúcich z legislatívnych noriem vo vzťahu k mladistvým ...
Prednášky prevencie kriminality mládeže

V III. a IV. štvrťroku 2018 Mestská polícia Rožňava, v rámci plánovaných aktivít v oblasti prevencie kriminality v súlade s Katalógom preventívnych aktivít, vykonala so študentmi SOŠ obchodu a služieb Rožňava, študentmi Obchodnej akadémie Rožňava, študentmi SOŠ technickej Rožňava, ako aj so žiakmi II. stupňa ZŠ akad. Jura Hronca v Rožňave prednášky, ktoré boli zamerané na prevenciu voči šikanovaniu, ako aj na zvýšenie právneho vedomia v oblasti povinností a zákazov vyplývajúcich z legislatívnych noriem vo vzťahu k mladistvým. Príslušník mestskej polície zodpovedný za prevenciu kriminality objasnil študentom a žiakom ich povinnosti v súvislosti s dodržiavaním verejného poriadku na území mesta, udržiavaním čistoty a poriadku na verejných priestranstvách, obmedzením fajčenia a zákazom konzumácie alkoholických nápojov. V rámci prednášok boli zovšeobecnené i najčastejšie prípady porušovania zákona maloletými a  mladistvými, ktoré v minulosti objasňovala mestská polícia.

Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava
 

© Mesto Rožňava, 20. 11.  2018 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta