Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Prednášky prevencie kriminality mládeže

 18.04.2018
V dňoch 23.3.2018 a 11.4.2018 Mestská polícia Rožňava, v rámci plánovaných aktivít v oblasti prevencie kriminality, vykonala so žiakmi I. a II. stupňa ZŠ akad. Jura Hronca v Rožňave prednášky, ktoré boli zamerané najmä na prevenciu voči šikanovaniu a kyberšikanovaniu, ako aj na zvýšenie právneho vedomia detí a mládeže ...
Prednášky prevencie kriminality mládeže

V dňoch 23.3.2018 a 11.4.2018 Mestská polícia Rožňava, v rámci plánovaných aktivít v oblasti prevencie kriminality, vykonala so žiakmi I. a II. stupňa ZŠ akad. Jura Hronca v Rožňave prednášky, ktoré boli zamerané najmä na prevenciu voči šikanovaniu a kyberšikanovaniu, ako aj na zvýšenie právneho vedomia detí a mládeže. Preventista mestskej polície poukázal na nebezpečenstvo vyplývajúce zo šikanovania, kyberšikanovania, poučil žiakov, ako sa majú týmto nežiaducim javom  brániť a ako majú postupovať, keď sa statnú účastníkmi takéhoto protiprávneho konania. Ďalej poučil žiakov o ich povinnostiach v súvislosti s dodržiavaním verejného poriadku na území mesta, udržiavaním čistoty a poriadku na verejných priestranstvách. V rámci prednášok boli zovšeobecnené i najčastejšie prípady porušovania zákona maloletými a  mladistvými, ktoré v minulosti riešila mestská polícia.

© Mesto Rožňava, 18. 3. 2018, Ing. Róbert Hanuštiak  - Mestská polícia Rožňava