Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej

 05.06.2024
Pozvánka na zasadnutie komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
Komisia sociálna, zdravotná a bytová MZ v Rožňave

 
 
POZVÁNKA
 
Zasadanie komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestského zastupiteľstva v Rožňave sa uskutoční dňa:

10.06.2024 (PONDELOK)

od 15,30 h v zasadačke na 2. poschodí
 
Bod PROGRAM Predkladateľ
  Otvorenie, privítanie Zoltán Beke
1. VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Rožňava v určených dňoch  v roku 2025  – návrh  Mgr. Juraj Halyák
2. Bytová agenda: informácie v zmysle VZN Mgr. Ľudmila Černická
3. Plnenie uznesení Mgr. Ľudmila Černická
4. Rôzne a diskusia  
  Záver  
material MZ Materiál komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
(PDF, 1,8 MB)

 

 

Mgr. Ľudmila Černická
tajomníčka komisie
Zoltán Beke  v.r.
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava, 5. 6. 2024, Mgr. Ľudmila Černická, Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava