Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Oslavy 725.výročia prvej písomnej zmienky o meste Rožňava a 25. výročia vzniku mestskéj polície

 05.02.2016
Oslavy 725.výročia prvej písomnej zmienky o meste Rožňava budú mať v kronike nášho mesta významné miesto. Dňa 4. februára 2016 si predstavitelia mesta na čele s primátorom Pavlom Burdigom, poslanci a vzácni hostia pripomenuli tento dôležitý medzník posedením v priestoroch starobylej radnice ...
Oslavy 725.výročia prvej písomnej zmienky o meste Rožňava a 25. výročia vzniku mestskéj polície

Oslavy 725.výročia prvej písomnej zmienky o meste Rožňava budú mať v kronike nášho mesta významné miesto. Dňa 4. februára 2016 si predstavitelia mesta na čele s primátorom Pavlom Burdigom, poslanci a vzácni hostia  pripomenuli tento dôležitý medzník posedením v priestoroch starobylej radnice. Celkový obraz týchto osláv bol doplnený textovou dokumentáciou a dobovými fotografiami. Prvá písomná zmienka o Rožňave pochádza z  3. februára roku 1291. Nachádza sa v darovacej listine vystavenej ostrihomskému arcibiskupovi Ladomérovi kráľom Ondrejom III.

História nášho mesta sa teda píše už viac ako 700 rokov. Vo svojom úvodnom príhovore zdôraznil referent kultúry aj fakt, že  vždy to bolo mesto, kde vedľa seba žili ľudia rôzneho vierovyznania, viacero etník, Slováci, Maďari, Nemci, Židia, Rómovia i Česi a žili vedľa seba v pokoji. História nášho mesta bola naozaj pestrá a striedali sa v nej obdobia rozkvetu s ťažkosťami tak, ako ich prinášal čas a udalosti okolo nás. Mesto neraz navštívili korunované hlavy – napr. Jozef II., arcibiskupi, pápež Ján Pavol II. Mesto bolo pomenované Rožňavou podľa názvu mimoriadne výnosnej bane: Rosnoubana (Rozsnyóbánya, Rosenau). Je potrebné však ešte raz zdôrazniť, že naše mesto bolo predovšetkým baníckym mestom a táto vychýrená ťažba zabezpečovala mestu nielen prosperitu, ale dokonca i slávu. K nášmu mestu by sme sa mali správať ako k žene. Trošku do nej zainvestovať, upraviť ju, chrániť a my Rožňavčania jej v tom pomôžeme. 

Okrem iného práve tú ochranu jej dáva naša mestská polícia, ktorá oslávila svoje štvrťstoročie.  Toto významné výročie bolo zaradené ako sprievodné podujatie osláv. Okrem histórie a činnosti mestskej polície sa zdôraznilo aj to, že najdôležitejším partnerom pri každodennej činnosti patrí nespochybniteľne najmä Policajný zbor SR, a preto rozvoj vzájomných vzťahov medzi nimi je nesmierne dôležitý.

Vyvrcholením podujatia bolo odovzdávanie ocenení za dlhoročnú verejno-prospešnú činnosť pre rozvoj mesta a spoluprácu v prospech občanov mesta Rožňava.  Pamätným listom boli ocenení všetci príslušníci mestskej polície na čele s náčelníkom Ing. Róbertom Hanuštiakom a následne si prevzali obdobné ocenenie s plaketou vzácni hostia a velitelia  ozbrojených síl SR.

© Mesto Rožňava, 5. 2. 2016 Mgr.Stanislav Székely, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava