Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Ocenili prácu Mestskej polície

 18.11.2021
Práca príslušníkov Mestskej polície v Rožňave nie je v týchto dňoch jednoduchá. K bežným každodenným povinnostiam im pribudla aj agenda súvisiaca s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19. Túto úlohu zvládajú na výbornú. Svedčí o tom aj Ďakovný list od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Rožňave, ktorý si v pondelok 15. novembra za prítomnosti primátora Michala Domika prevzal náčelník Mestskej polície Róbert Hanuštiak. Odovzdal mu ho regionálny hygienik Jozef Varga ...
Ocenili prácu Mestskej polície

Práca príslušníkov Mestskej polície v Rožňave nie je v týchto dňoch jednoduchá. K bežným každodenným povinnostiam im pribudla aj agenda súvisiaca s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19. Túto úlohu zvládajú na výbornú. Svedčí o tom aj Ďakovný list od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Rožňave, ktorý si v pondelok 15. novembra za prítomnosti primátora Michala Domika prevzal náčelník Mestskej polície Róbert Hanuštiak. Odovzdal mu ho regionálny hygienik Jozef Varga.

Ocenenie je morálnou podporou pre metských policajtov, ktorí v Rožňave meste okrem bežných povinností, na základe pokynov RÚVZ, denne musia kontrolovať dodržiavanie karantény u desiatok domácností, dodržiavanie opatrení v prevádzkach, reguláciu pri PCR a antigénovom testovaní, ako aj ďalšie opatrenia vyplývajúce zo súčinnostných dohovorov s Policajným zborom SR a RÚVZ. Regionálny hygienik ocenil flexibilnosť, pohotovosť a tiež i osobný podiel náčelníka pri spolupráci pri zvládaní pandémie, čím spoločne chránia ľudské zdravie a životy.

„Policajný zbor kontroluje vyššie uvedené opatrenia prioritne na území okresu mimo mesta Rožňava a v našom meste túto úlohu plníme hlavne my. Denne sa pritom stretávame s pozitívne testovanými ľuďmi, v dôsledku čoho sme mali už aj my viac ako tretinu príslušníkov nakazených, no aj s obmedzenými kapacitami plníme prioritne stanovené úlohy. Toto morálne ocenenie od odborníkov si veľmi vážime, lebo v dnešnej dobe, keď sú narušené sociálne kontakty, ľudia sú podráždení a častokrát voči našim príslušníkom aj vulgárni a neuvedomujú si, že v súčasnosti je aj toto naša práca, čím chránime najmä ich zdravie a životy a pritom riskujeme svoje vlastné,“ uviedol náčelník Mestskej polície Róbert Hanuštiak.

Zdroj: https://roznavskenoviny.sk/ocenili-pracu-mestskej-policie/

© Mesto Rožňava, 18. 11. 2021 Peter Podolinský, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava