Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Miestna občianska poriadková služba

 30.07.2019
Mestskej polícii v Rožňave od 1.7.2019 pomáha dohliadať nad poriadkom v meste aj „Miestna občianska poriadková služba“ – tzv. „Rómska hliadka“ ...
Miestna občianska poriadková služba
Mestskej polícii v Rožňave od 1.7.2019 pomáha dohliadať nad poriadkom v meste aj „Miestna občianska poriadková služba“ – tzv. „Rómska hliadka“. Hliadka bola zriadená s finančnou podporou projektu spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu a realizovaného prostredníctvom MV SR z Operačného programu Ľudské zdroje. Cieľom je zvýšenie finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti marginalizovaných rómskych komunít, predovšetkým Rómov. Činnosť tejto hliadky je v Rožňave koordinovaná mestskou políciou v spolupráci s odborom sociálnych vecí a bytovej politiky MsÚ a je prioritne zameraná na zisťovanie protiprávneho a protispoločenského konania medzi osobami z marginalizovaných rómskych komunít a väčšinovým obyvateľstvom, ochranu maloletých a mladistvých, podporu dochádzky do školy u maloletých osôb a znečisťovanie životného prostredia.
 
 
Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava
 
 
 

© Mesto Rožňava, 30. 7.  2019 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta