Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Mestská polícia a koronavírus

 19.03.2020
Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie sa aj Metská polícia Rožňava podieľa na opatreniach sm...erujúcich k zabráneniu šírenia koronavírusu na území mesta ...
Mestská polícia a koronavírus

Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie sa aj Metská polícia Rožňava podieľa na opatreniach smerujúcich k zabráneniu šírenia koronavírusu na území mesta. Zintenzívnili sme hliadkovú činnosť a prioritne dohliadame na dodržiavanie vydaných ochranných opatrení, ako je napr. uzatvorenie maloobchodných prevádzok a všetkých prevádzok poskytujúcich služby okrem určených výnimiek, vydaných karanténnych opatrení a zákaz prevádzkovania taxislužby okrem dovozu tovaru. Súhrn všetkých vydaných opatrení  občania nájdu v tomto odkaze: https://www.korona.gov.sk/suhrn-opatreni-pocas-nudzoveho-stavu/ . Počas hliadkovania upozorňujeme obyvateľov na najdôležitejšie preventívne opatrenia ako predísť tejto nákaze a to najmä vyhýbaním sa miestam s vyššou koncentráciou osôb, udržiavaním bezpečnostnej vzdialenosti medzi osobami, dodržiavaním osobnej hygieny a najmä používaním ochranných rúšok. V týchto dňoch  mestskí policajti v kombinácii s miestnou občianskou poriadkovou službou zabezpečujú verejný poriadok a dodržanie protiepidemiologických opatrení počas  vyplácania sociálnych dávok pri pobočkách Slovenskej pošty a v budove mestského úradu. V spolupráci s Odborom sociálnych vecí a bytovej politike tiež rozdávame ochranné rúška osamelým starým ľuďom a rizikovým skupinám obyvateľstva. Dôsledné dodržiavanie vydaných opatrení je skutočne dôležité a preto by som chcel vyzvať našich obyvateľov, aby sa na verejnosti pohybovali iba v nevyhnutnej miere a len s ochranným rúškom, ale tiež aj na dodržiavanie všetkých zákazov a obmedzení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR. Za nerešpektovanie vydaných opatrení hrozí sankcia do 1659,-€,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám až do výšky 20 000,-€ a  pri ukladaní sankcií budú správne orgány nekompromisné.

  Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník mestskej polície
 

© Mesto Rožňava, 19. 3.  2020 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta