Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Mesto zriadilo automat na pitnú vodu v severnej časti mesta

 22.01.2020
Mesto Rožňava začalo v roku 2019 realizovať projekt zameraný na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva v súvislosti so zabezpečením pitnej vody. Ministerstvo vnútra SR podporilo túto aktivitu dotáciou vo výške 5 500 €, mesto sa na realizácii prác spojených so zriadením výdajne pitnej vody spolupodieľalo z vlastných zdrojov sumou 308 € ...
Mesto zriadilo automat na pitnú vodu v severnej časti mesta

Mesto Rožňava začalo v roku 2019 realizovať  projekt zameraný na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva v súvislosti so zabezpečením pitnej vody. Ministerstvo vnútra SR podporilo túto aktivitu dotáciou vo výške 5 500 €,  mesto sa na realizácii prác spojených so zriadením výdajne pitnej vody spolupodieľalo z vlastných zdrojov sumou 308 €.

Výdajňa pitnej vody na kreditný systém sa nachádza v severnej časti mesta a umiestnená je na budove Komunitného centra na Krátkej ulici v Rožňave. Vzhľadom na to, že aj v súčasnosti pomerne značná časť obyvateľstva z prostredia marginalizovanej rómskej komunity nemala možnosť  bezproblémového prístupu k zdroju pitnej vody, mesto sa rozhodlo pomôcť občanom najmä z Krátkej, Hornocintorínskej, Cintorínskej, Podrákošskej, Strmej a ďalších priľahlých ulíc zriadením výdajne pitnej vody. Doposiaľ si väčšina obyvateľov severnej časti mesta vodu zabezpečovala z prameňa na Ul. Sama Czabána, kde však kvalita vody nezodpovedá základným hygienickým normám a predstavuje riziko možného ohrozenia zdravia človeka. Cieľom projektu bolo najmä zabezpečenie vody pre všetkých ako základnej potreby pre život každého človeka, uplatnenie práva ľudí  prístupu k zdrojom, možnostiam a príležitostiam, eliminovanie rizík spojených s možným výskytom a šírením rôznych ochorení a epidémie, ale aj dodržanie základných hygienických návykov detí a dospelých.

Automat na vodu bol sprístupnený a daný do bežnej prevádzky v mesiaci január 2020. Každý, kto prejaví o túto službu záujem si môže u terénnych sociálnych pracovníkov mesta na Krátkej ulici zakúpiť karty, resp. kredit a využívať služby spojené s odberom pitnej vody 24 hodín denne, sedem dní v týždni.

PhDr. Marek Koltáš
sociálny pracovník
 
 
 

© Mesto Rožňava, 22. 1.  2020 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta