Oficiálna stránka mesta Rožňava

Medzi najmenšími

 04.02.2020
V rámci preventívnych aktivít Mestskej polície Rožňava sa dňa 30.1.2020 uskutočnila beseda s deťmi MŠ na Ul. Kyjevskej v Rožňave ...
Medzi najmenšími

V rámci preventívnych aktivít Mestskej polície Rožňava sa dňa 30.1.2020 uskutočnila beseda s deťmi MŠ na Ul. Kyjevskej v Rožňave. Beseda bola zameraná na oboznámenie detí s prácou mestskej polície, správanie sa voči cudzím osobám, bezpečnosť v cestnej premávke, dodržiavanie čistoty a poriadku v meste ako aj na nebezpečenstvo hroziace pri používaní zábavnej pyrotechniky. Deťom boli predvedené pomôcky, ktoré mestská polícia používa pri svojej práci a z týchto pomôcok deti najviac zaujali putá, ktoré si všetci chceli vyskúšať.

Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava
 

© Mesto Rožňava, 4. 2.  2020 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta