Oficiálna stránka mesta Rožňava

Kurz prvej pomoci

 01.12.2017
V rámci špecializovanej odbornej prípravy si mestskí policajti zdokonalili svoju zručnosť v poskytovaní prvej pomoci formou akreditovaného kurzu prvej pomoci organizovaného Slovenským červeným krížom územným spolkom Rožňava ...
Kurz prvej pomoci

V rámci špecializovanej odbornej prípravy si mestskí policajti zdokonalili svoju zručnosť v poskytovaní prvej pomoci formou akreditovaného kurzu prvej pomoci organizovaného Slovenským červeným krížom územným spolkom Rožňava. V rámci kurzu sa oboznámili so všeobecnými zásadami poskytovania prvej pomoci, stavmi bezprostredne ohrozujúcimi život, zásadami poskytovania prvej pomoci pri rôznych poraneniach, použitím jednotlivých zdravotníckych pomôcok, ktoré obsahuje lekárnička a autolekárnička.

© Mesto Rožňava, 1. 12.  2017 Ing. Róbert Hanuštiak , Mestská polícia Rožňava