Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Kontrola taxislužieb na území mesta Rožňava

 20.09.2019
Mestská polícia Rožňava v súčinnosti s Okresným dopravným inšpektorátom Rožňava a Slovenským metrologickým inšpektorátom Košice, v rámci plánovaných kontrol dodržiavania právnych predpisov, vykonala dňa 19. septembra 2019 preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na prevádzkovanie taxislužby na území mesta Rožňava ...
Kontrola taxislužieb na území mesta Rožňava

Mestská polícia Rožňava v súčinnosti s Okresným dopravným inšpektorátom Rožňava a Slovenským metrologickým inšpektorátom Košice, v rámci plánovaných kontrol dodržiavania právnych predpisov, vykonala dňa 19. septembra 2019  preventívno-bezpečnostnú akciu  zameranú na prevádzkovanie taxislužby na území mesta Rožňava.  Počas akcie bolo zistené porušenie zákona a príslušného VZN mesta Rožňava u viacerých vodičov a prevádzkovateľov taxislužby. Osem vodičov bolo riešených priamo na mieste v blokovom konaní za nerešpektovanie pravidiel bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a za nerešpektovanie VZN o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta Rožňava a v troch prípadoch bude začaté správne konanie voči prevádzkovateľom taxislužieb. Kontrolou neboli zistené nedostatky v oblasti certifikovania používaných taxametrov.

 
 
 
Ing. Róbert HANUŠTIAK
náčelník Mestskej polície
R O Ž Ň A V A
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 20. 9.  2019 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta