Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Kontrola požívania alkoholu osobami mladšími ako 18 rokov

 26.01.2018
Dňa 20.01.2018 v skorých ranných hodinách Mestská polícia Rožňava v súčinnosti so zamestnancami Oddelenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVaR Rožňava a Okresným riaditeľstvom PZ v Rožňave vykonala preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na dodržiavanie zákazu predávania alebo podávania alkoholu mladistvým a maloletým a súčasne i pátranie po osobách a veciach ...
Kontrola požívania alkoholu osobami mladšími ako 18 rokov
Dňa 20.01.2018 v skorých ranných hodinách Mestská polícia Rožňava v súčinnosti so zamestnancami Oddelenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVaR Rožňava a Okresným riaditeľstvom PZ v Rožňave vykonala preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na dodržiavanie zákazu predávania alebo podávania alkoholu mladistvým a maloletým a súčasne i pátranie po osobách a veciach. Počas tejto akcie bolo požitie alkoholu zistené u 6 mladistvých, z toho u 2 chlapcov a 4 dievčat. Najväčšie množstvo alkoholu bolo dychovou skúškou zistené u mladistvej V.L., u ktorej bolo nameraných až 0,55mg etanolu na liter vydýchnutého vzduchu, čo zodpovedá hodnote cca 1,15 promile.
Mestská polícia upozorňuje, že v zmysle Zákona NR SR č.219/1996 Z.z.  o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb sa protiprávneho konania dopustí osoba mladšia ako 18 rokov, ak požije alkohol alebo iné návykové látky a súčasne i ten kto predá alebo podá alkoholické nápoje  alebo inak umožní ich požívanie osobám mladším ako 18 rokov.
Negatívny vplyv alkoholu na dospievajúci organizmus je všeobecne známy, preto bude mestská polícia podobné akcie realizovať aj v budúcnosti.
                                                          
 
 
Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava
 

© Mesto Rožňava, 26. 1.  2018 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta