Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Kontrola parkovísk vyhradených pre zdravotne postihnuté osoby

 16.06.2022
Mestská polícia Rožňava sa v poslednom období sústredila na systematickú kontrolu parkovacích miest vyhradených pre osoby so zdravotným postihnutím. V rámci tejto kontroly boli na území nášho mesta v období dvoch týždňov opakovane prekontrolované všetky takéto miesta ...
Kontrola parkovísk vyhradených pre zdravotne postihnuté osoby
Mestská polícia Rožňava sa v poslednom období sústredila na systematickú kontrolu parkovacích miest vyhradených pre osoby so zdravotným postihnutím. V rámci tejto kontroly boli na území nášho mesta v období dvoch týždňov opakovane prekontrolované všetky takéto miesta. Policajti vykonanou kontrolou odhalili až 15 nezodpovedných vodičov, ktorí svoje vozidlá zaparkovali na vyhradených miestach určených len pre osoby so zdravotným postihnutím. Neoprávneným zastavením alebo státím na uvedených miestach sa vodiči dopustili priestupku - porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom, za čo im hrozí pokuta až do výšky 300,-€ a zákaz činnosti (zadržanie vodičského preukazu) do dvoch rokov. V rámci vykonanej kontroly sme tiež zistili, že 2 takéto miesta sú vyhradené neoprávnene, lebo dôvod na vyhradenie takéhoto miesta už zanikol.
Na základe výsledku tejto kontroly možno konštatovať, že  bezohľadnosť vodičov voči osobám, ktoré sú zo závažných zdravotných dôvodov odkázané na individuálnu prepravu nie je ojedinelá, preto budú odhalené priestupky riešené veľmi striktne a takéto kontroly budeme vykonávať aj v budúcnosti.
 
 
Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava
 
 

© Mesto Rožňava, 16. 6.  2022 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta