Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Kontrola na dodržiavania zákazu požívania alkoholu osobami mladšími ako 18 rokov

 07.06.2022
Mestská polícia Rožňava v súčinnosti s Obvodným oddelením Policajného zboru Rožňava a Oddelením sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVaR Rožňava, v popoludňajších a večerných hodinách dňa 02.06.2022 vykonala cielenú preventívno-bezpečnostnú akciu, zameranú na dodržiavanie zákazu predávania alebo podávania alkoholu osobám mladším ako 18 rokov a zákazu požívania alkoholu týmito osobami. Kontrola bola vykonaná najmä v pohostinských zariadeniach na sídlisku Juh a na ďalších verejných priestranstvách, kde sa často mládež zdržiava. Počas tejto akcie bolo dychovej skúške podrobených 11 osôb, ale nebolo zistené žiadne porušenie kontrolovaného zákazu ...
Kontrola na dodržiavania zákazu požívania alkoholu osobami mladšími ako 18 rokov

Mestská polícia Rožňava v súčinnosti s Obvodným oddelením Policajného zboru Rožňava a Oddelením sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVaR Rožňava, v popoludňajších a večerných hodinách dňa 02.06.2022 vykonala cielenú preventívno-bezpečnostnú akciu, zameranú na dodržiavanie zákazu predávania alebo podávania alkoholu osobám mladším ako 18 rokov a zákazu požívania alkoholu týmito osobami. Kontrola bola vykonaná najmä v pohostinských zariadeniach na sídlisku Juh a na ďalších verejných priestranstvách, kde sa často mládež zdržiava. Počas tejto akcie bolo dychovej skúške podrobených 11 osôb, ale nebolo zistené žiadne porušenie kontrolovaného zákazu.

Mestská polícia upozorňuje, že v zmysle Zákona NR SR č.219/1996 Z. z.  o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb sa protiprávneho konania dopustí osoba mladšia ako 18 rokov, ak požije alkohol alebo iné návykové látky a súčasne i ten kto predá alebo podá alkoholické nápoje  alebo inak umožní ich požívanie osobám mladším ako 18 rokov.

Negatívny vplyv alkoholu na dospievajúci organizmus je všeobecne známy a preto budeme podobné akcie realizovať aj v budúcnosti.

 
Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava
 
 

© Mesto Rožňava, 7. 6.  2022 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta