Oficiálna stránka mesta Rožňava

Čo sa hýbe, to je živé

 31.05.2022
Mestská polícia Rožňava sa aktívne spolupodieľala na 7. ročníku populárneho podujatia určeného pre žiakov základných škôl s názvom Čo sa hýbe, to je živé ....
Čo sa hýbe, to je živé

Mestská polícia  Rožňava sa aktívne spolupodieľala na 7. ročníku populárneho podujatia určeného pre žiakov základných škôl s názvom "Čo sa hýbe, to je živé". Okrem statickej ukážky sme pre deti vytvorili aj súťažné stanovište s názvom: „Koordinácia“. Na tomto stanovišti museli súťažiace družstvá splniť úlohy s využitím policajných pút, v ktorých boli umiestnené poháre naplnené vodou, ktoré museli čo najrýchlejšie preniesť vytýčenou prekážkovou trasou a vodu preliať do nádoby. Túto úlohu museli opakovať až do vtedy, pokiaľ voda v nádobe nedosiahla označenú úroveň. Disciplína bola zameraná na koordináciu pohybu na prekážkovej dráhe v časovej tiesni a tiež aj na koordináciu medzi jednotlivými súťažiacimi, z ktorých každý plnil určitú časť súťažnej úlohy a všetci boli na sebe navzájom závislí. Všetci zúčastnení stanovište zvládli s minimálnym počtom trestných bodov, zasúťažili si a urobili niečo prospešné pre svoje zdravie. Mestská polícia bude podujatia zamerané na zdravý pohyb detí a mládeže aj naďalej podporovať.

 
Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava
 
 

© Mesto Rožňava, 31. 5.  2022 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta