Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Čistota pol života

 16.01.2018
Dňa 8. 1. 2018 kuriér doručil do Komunitného centra na Krátkej ul. 30 v Rožňave priemyselnú práčku LG 1255FDS. Netrvalo dlho a servisný technik ju 10. 1. 2018 uviedol do prevádzky. Prví klienti, ktorí navštívili 8. januára tunajšie Stredisko osobnej hygieny a práčovne a svoju bielizeň naložili do novej práčky nešetrili pochvalnými slovami. Ich bezprostredné reakcie po skončení prania boli nadmieru pozitívne ...
Čistota pol života

Projekt „Čistota pol života“

Dňa 8. 1. 2018 kuriér doručil do Komunitného centra na Krátkej ul. 30 v Rožňave priemyselnú práčku LG 1255FDS. Netrvalo dlho a servisný technik ju 10. 1. 2018 uviedol do prevádzky. Prví klienti, ktorí navštívili 8. januára tunajšie Stredisko osobnej hygieny a práčovne a svoju bielizeň naložili do novej práčky nešetrili pochvalnými slovami. Ich bezprostredné reakcie po skončení prania boli nadmieru pozitívne. Pán Ján sa vyjadril, že šaty nie sú takmer vôbec pokrčené, pani Mária ocenila to, že veci, ktoré prala sú len mierne vlhké, takmer suché. Obsluhujúci personál vyzdvihol najmä fakt, že klienti si môžu v rámci jedného prania odteraz oprať podstatne viac šatstva, ako tomu bolo doposiaľ na bežných práčkach, ktoré sa v stredisku používajú, keďže objem novej práčky  je až 15 kg na jedno pranie. Zároveň je dôležité vyzdvihnúť aj skutočnosť, že práčka LG je mimoriadne tichá a jej obsluha jednoduchá.
 
Práčka bola zakúpená vďaka finančnej podpore od Nadácie EEA Bratislava, ktorá poskytla finančný peňažný dar, a tak bolo možné zrealizovať projekt „Čistota pol života“ a umožniť obyvateľom mesta Rožňava, ktorí sú v hmotnej, sociálnej a existenčnej núdzi dodržiavať základné pravidlá hygieny a čistoty ešte vo väčšom rozsahu ako doposiaľ. Stredisko osobnej hygieny a práčovne mesta Rožňava môže odteraz poskytovať služby ešte širšiemu počtu obyvateľov, najmä z marginalizovanej rómskej komunity žijúcej v severnej časti mesta, kde sa  Komunitné centrum nachádza.
 
Mesto Rožňava, zastúpené terénnymi sociálnymi pracovníkmi, veľmi pekne ďakuje Nadácii EEA za finančný dar a v mene klientov vyjadruje obrovskú vďaku za to, že peniaze ktoré boli zo strany nadácie poskytnuté  sa  použili na dobrú a prospešnú vec, ktorá denne slúži  najmä rodinám s maloletými deťmi, čím sa prispieva aj k tomu, aby deti boli vždy čisté a hygiena bola zabezpečená, čo bezpochyby prispieva aj ich ďalšiemu zdravému vývinu.
 
PhDr. Marek Koltáš
terénny sociálny pracovník mesta
 
 

© Mesto Rožňava, 16. 1. 2018 Ing. Katarína Valková, Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava