Oficiálna stránka mesta Rožňava

Asertívna komunikácia

 18.05.2017
V rámci plánovanej špecializovanej odbornej prípravy v súčinnosti s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Rožňave mestskí policajti absolvovali školenie, ktoré bolo zamerané na asertívne správanie pri prejednávaní priestupkov ...
Asertívna komunikácia

V rámci plánovanej špecializovanej odbornej prípravy v súčinnosti s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Rožňave mestskí policajti absolvovali školenie, ktoré bolo zamerané na asertívne správanie pri prejednávaní priestupkov. Cieľom školenia bolo zopakovanie princípov asertívnej komunikácie a zdokonalenie komunikačných schopností pri presadzovaní právom chránených záujmov.

© Mesto Rožňava, 17. 5. 2017, Ing. Róbert Hanuštiak  - Mestská polícia Rožňava