Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Výzva na predkladanie návrhov

 03.10.2016
Výzva na predkladanie návrhov „Najúspešnejší športovec roka za rok 2016“, „Najúspešnejší športový kolektív za rok 2016“ a Za dlhoročnú prácu v oblasti športu - veterán ...
Výzva na predkladanie návrhov
Výzva
na predkladanie návrhov
„Najúspešnejší športovec roka za rok 2016“,
„Najúspešnejší športový kolektív za rok 2016“
a  Za dlhoročnú prácu v oblasti športu - veterán
Vážení občania,
uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave číslo 126/2013 bolo schválené organizovanie Dní mesta Rožňava súčasne s Rožňavským jarmokom v mesiaci september so zachovaním pôvodných podujatí Dní mesta.
V rámci Dní mesta sa každoročne udeľujú ocenenia najúspešnejším športovcom, športovým kolektívom a ocenenie za dlhoročnú prácu v oblasti športu. Oceňovaní sú občania mesta, ktorí úspešne reprezentovali naše mesto v jednotlivých športoch alebo aktívne pracovali ako športoví funkcionári a tréneri. 
V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 182/2013 bod 1 písm. b) Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu MZ v Rožňave predložené návrhy prerokuje a uznesením odporučí na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave do konca januára 2017 a v zmysle bodu 1 písm. c) v mesiaci február najúspešnejší športovci, kolektívy a veterán budú propagovaní na webovej stránke mesta a úradnej tabuli mesta Rožňava. Schválení nominanti prevezmú ocenenia v mesiaci september počas organizovania Dní mesta Rožňava súčasne s Rožňavským jarmokom.
Vyzývame preto občanov resp. kluby, aby písomne predložili svoje návrhy na ocenenie:
„Najúspešnejší športovec a Najúspešnejší športový kolektív mesta“ za rok 2016
 spolu s krátkym odôvodnením.
Predkladať môžete aj návrhy na ocenenie „Za dlhoročnú prácu v oblasti športu“ - veterán.
Návrhy môžete posielať v termíne do 30. novembra 2016
  • poštou na adresu:
Mestský úrad
Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
  • osobne v Kancelárii prvého kontaktu – do podateľne Mestského úradu v Rožňave

© Mesto Rožňava, 3. 10. 2016 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava