Oficiálna stránka mesta Rožňava

Plán zimnej údržby

 30.10.2020
PLÁN ZIMNEJ ÚDRŽBY miestnych komunikácií pre zimné obdobie 2020/2021 ...
Plán zimnej údržby

PLÁN ZIMNEJ ÚDRŽBY
miestnych komunikácií pre zimné obdobie 2020/2021.
 

I . P O R A D I E - kopec
- prioritne ul.Košická od Slovenskej sporiteľne po Gemerskú Hydinu t.j. výjazd na štátnu
cestu č.I/16, častejším udržiavaním prejazdnosti komunikácie
 

II. P O R A D I E - kopce
- ul. Medzimlynská, Záhradnícka, Marikovszkého, Kozmonautov, Špitálska, Krásnohorská
/ Tesco/, Južná, Chalúpková, Tehelná, Zakarpatská, Edelényska, Východná, Z. Fábryho, Akademika Hronca, J.Kráľa, Kósu-Schoppera, Pod Kalváriou, Tichá, Rožňavská baňa.
 

III . P O R A D I E - mk
- ul. Šafárikova k námestiu, Námestie Baníkov, Betliarska, Čučmianska dlhá, Jasná, J. Brocku, Útulná, M. Kukučína, Majerská, Slnečná, Ružová, Páterová,P. Dobšinského, Novomeského, Chalúpková, E. Rótha, Pionierov, Budovateľská, Jovická, Alej Jána Pavla II., Kyjevská, Okružná, Kasárenská, Gemerská, sídl. Kasárenská, Šafáriková, Letná, Jarná, Zlatá, Mierová, Hviezdoslavova, Vajanského, Lipová, nám. 1. mája, Alej Antona Kissa, Cyrila a Metóda, Dovčíková, Krásnohorská, Čučmianska, Kúpeľná, Banícka, Krátka, Sama Czabana, Klobušníkova.
 

IV . P O R A D I E - mk
- ul. M.R. Štefánika, A. Cházara, Kolomana Tichyho, Rumunská, Ignáthová, Splavná, Strmá, Podrákošská, Cintorínska, Hornocintorínska, Hrnčiarska, Lesná, Malá, Šípková, Jozefa Mikulíka, Bočná, Garbiarská, 9. mája, 29. augusta, prístupová cesta ku garážom pod Vargovým poľom, Strelnica, Železničná, Rožňava - Baňa, Nadabula, Vitéz Kert, Tlačiarernská, Kvetná, Normová, Zeleného stromu, Komenského.
C H O D N Í K Y - kopce
Košická, Medzimlynská, P.J.Šafárika, Jasná, Štítnická, nemocnica, Pionierov, Marikovského ,pešia zóna, Betliarská .
 

C H O D N Í K Y - mk
Košická ,Medzimlynská ,P.J.Šafárika ,Jasná ,Štítnická ,nemocnica ,Pionierov ,Marikovského ,pešia zóna, Betliarská .
Námestie baníkov, ul. Šafárikova od hotela Empress po Námestie baníkov
Čistenie schodov a prístupových chodníkov, z ul. Kúpeľnej č. 20 na ul. Hornocintorínsku, ul.Záhradníckej na ul. Slnečnú, schody
na ul. Komenského, ul. Krásnohorskej , ul. Kozmonautov, ul. Pionierov,
ul. Zakarpatskej.
Vargove pole, sídl. Juh, sídl. Družba, sídl. Stred, sídl. Čučmianské, sídl.P.J.Šafárika
 

Okrajové časti mesta, mestské časti.


© Mesto Rožňava, 30. 10.  2020 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta