Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Mesto Rožňava získalo z Fondu na podporu športu 908 862,43 € na projekt Výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry v Nadabulej

 15.11.2023
Mesto Rožňava získalo z Fondu na podporu športu 908 862,43 € na projekt  Výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry v Nadabulej

fond na podporu športu - logo

Mesto Rožňava sa zapojilo do výzvy z Fondu na podporu športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ so žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku s názvom: Výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry v Nadabulej. Jeho hlavnou úlohou je zabezpečovanie podpory a rozvoja športu. Predmetom projektu sú stavebné úpravy existujúceho ihriska s trávnatým povrchom zahŕňajúce osadenie umelého trávnika s osvetlením a oplotením hracej plochy. Súčasťou projektu sú aj spevnené plochy pre odstávku motorových vozidiel a plochy pre pohyb osôb, ako aj aj zmena účelu jestvujúcej priľahlej stavby z  materskej školy na zázemie pre športovcov, toalety a sprchy.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu športu
Supported using public funding by The Sport Support Fund
 

© Mesto Rožňava, 15. 11. 2023 Ing. Štefan Barczi, MBA, Kancelária primátora mesta, Mestský úrad v Rožňave