Oficiálna stránka mesta Rožňava

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

 23.10.2019
Informácie o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky ...
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

pdf icon Informácie pre voliča
(PDF, 137 kB)
pdf icon Tájékoztató a választópolgár részére
(PDF, 159 kB)
pdf icon Voľba poštou
(PDF, 112 kB)
pdf icon Žiadosťovoľbu poštoupre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky vroku 2020 voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republikyavčase volieb sa zdržiava mimo jej územia
(PDF, 170 kB)
pdf icon Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií
(PDF, 133 kB)
pdf icon Určenie volebných okrskov a miestnosti pre voľby do NR SR 2020
(PDF, 110 kB)
pdf icon Telefónny zoznam volebných okrskov
(PDF, 192 kB)

© Mesto Rožňava, 24. 2. 2020, JUDr. Judita Jakobejová -  Odbor všeob. a vnút. správy, Mestský úrad v Rožňave