Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Terénna sociálna práca v Rožňave

 24.10.2017
Nájdete nás na Krátkej ul. 30 v Rožňave (smer Čučma) a na Mestskom úrade - odbor soc. vecí a byt. politiky počas prac. dní každý deň od 7:00 - 15:00 hod. ...
Terénna sociálna práca v Rožňave

 

Mesto Rožňava - Mestský úrad v Rožňave Šafárikova 29 Rožňava

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA v Rožňave

 

Čo ponúkame, čo poskytujeme:

 • pomoc v krízových situáciách (náhla strata obydlia, domáce násilie, týranie)
 • napísanie rôznych podaní , návrhov, žiadostí, odvolaní, splátkových kalendárov a pod. - v styku s úradmi, inštitúciami
 • sprievod klienta (maloleté osoby, osoby ŤZP a pod.
 • do inštitúcií, úradov (ÚPSVaR, Soc. poisťovňa, súd a pod.), zdrav, zariadení a iné
 • poskytnutie poradenstva pri riešení osobného bankrotu
 • vyhľadávanie a sprostredkovanie informácií (hladanie zamestnania, kontaktov - telefón, email, adries a pod.
 • komplexné poradenstvo a pomoc pri riešení nepriaznivej životnej situácii rodiny
 • poskytnutie nevyhnutného ošatenia a zariadenia domácnosti

Nájdete nás na Krátkej ul. 30 v Rožňave (smer Čučma) a na Mestskom úrade - odbor soc. vecí a byt. politiky počas prac. dní každý deň od 7:00 - 15:00 hod.

Tel. číslo: 0918 792 930, 0918 792 931, 0918 792 932

E-mail: tsprv2012@gmail.com

....nikto nie je zbytočný na svete my ponúkame pomocnú ruku tým ktorí sa ocitli na dne...

 

Rozsnyó városa - Városi hivatal Rozsnyó Šafárik utca 29, Rozsnyó

Szociális terepmunka Rozsnyón

 

Mit kínálunk, mit nyújtunk:
 • segítség krízis helyzetekben (otthona hirtelen elvesztése, családon belüli eröszak, bántalmazás)
 • segítség a jogaik érvényesítésében és a tôrvénnyel védett érdekeik érvényesülésében (különbözö beadványok, indítványok, kérvények, fellebbezések,
 • tôrlesztésinaptárak stb. megírása - különbözö hivatalokkal és institúciókkal valá értekezéskor)
 • a kliens kísérete (kiskorú személyek, idôskorú személyek, stb.) institúciákba, hivatalokba, egészségíigyi létesftményekbe, stb.
 • segítség nyújtás személyes csödök kijelentésének intézésekor
 • informáciák keresése és kôzvetítése (informáciák telefonos, internetes és személyes tudakolása)
 • teljeskörü tanácsadás és segítségnyújtás a hátrányos helyzetben lévô családoknak
 • nélkíilôzhetetlen ruházat nyújtása szimbolikus ôsszegért
 • lehetôséget nyújtunk a zuhanyzásra illetve a ruhák mosására szimbolikus ôsszegért
Megtalálnak minket ezen a címen: Rövid utca 30, Rozsnyó. Munkanapok alatt, minden nap 7:00 - 15_00 h.

Tel. sz. 0918 792 930, 0918 792 931, 0918 792 932

E-mail: tsprv2012@gmail.com

...senki sem haszontalan ezen a világon, mi segítô kezet nyújtunk azoknak, akik kilátástalan helyzetben vannak...

© Mesto Rožňava, 24. 10. 2017, PhDr. Marek Koltáš -  Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava