Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Technické služby mesta Rožňava

Technické služby mesta Rožňava
príspevková organizácia


sídlo: Štítnická č.21, 048 01 Rožňava
riaditeľ: PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
kontakt: 058/7324563

Dozorná komisia: Ing. Filip Pollák, Ing. Attila Kelecsényi, Ing. Ondrej Bolaček
 

 

web: http://www.tsmroznava.sk
e-mail: tsmrv@roznava.sk

predmet činnosti:
Miestne komunikácie a spevnené plochy

a) bežná údržba čistenie miestnych komunikácií po zimnej údržbe oprava, rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií – vysprávky výtlkov čistenie uličných vpustí a cestných rigolov oprava a výmena obrubníkov, výšková úprava poklopov v cestných telesách údržba, oprava a rekonštrukcia spevnených plôch, chodníkov a iné nepredvídané činnosti čistenie vodných tokov pod mostami

b) ručné čistenie mesta denné ručné čistenie mesta zimné ručné čistenie schodov, mostov a prechodov

c) mechanické čistenie mesta: strojné čistenie mesta a mestských častí zimná údržba mesta a mestských častí

Údržba, oprava dopravného značenia
údržba a realizácia vodorovného dopravného značenia
údržba, oprava a výmena zvislého dopravného značenia

Údržba verejnej zelene starostlivosť o kvetinové záhony a živé ploty vrátane dodávky materiálu ošetrenie stromov na území mesta povolený výrub stromov na území mesta ošetrenie trávnatých plôch – kosenie, zhrabovanie

Údržba občianskej vybavenosti správa a údržba kašne a fontány správa a údržba detských ihrísk na sídliskách a v mestských parkoch dodávka, oprava a výmena parkových lavičiek vlajková výzdoba mesta demontáž a montáž tribúny

Dopravno – všeobecná údržba pre potreby zriaďovateľa
- prepravné výkony pri malých obecných službách
- stavebné práce s dopravnými mechanizmami
- oprava vozidiel a mechanizmov
- preprava osôb a nákladov
- montáž a demontáž reklamných tabúľ a iné výškové práce z plošiny
- montáž a demontáž vianočnej výzdoby
- montáž a demontáž elektrických prípojok počas Rožňavského jarmoku, vianočných trhov, country bálu a na akciách organizovaných mestom

- správa a údržba športových ihrísk
- správa a údržba nehnuteľností, nebytových priestorov
- správa a údržba letného kúpaliska
- správa a údržba zimného štadióna
- správa turistickej ubytovne
- správa trhoviska
- správa cintorína

 

Ekonomika a hospodárenie

pdf icon Plnenie rozpočtu k 31.12.2015
(PDF, 144 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu k 30.9.2015
(PDF, 164 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu k 30.6.2015
(PDF, 144 kB)
     
pdf icon Plnenie rozpočtu k 31.12.2014
(PDF, 227 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu k 30.9.2014
(PDF, 244 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu k 30.6.2014
(PDF, 241 kB)
     
pdf icon Plnenie rozpočtu k 31.12.2013
(PDF, 144 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu k 30.9.2013
(PDF, 80 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu k 30.6.2013
(PDF, 158 kB)
     
pdf icon Plnenie rozpočtu k 31.12.2012
(PDF, 144 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu k 30.9.2012
(PDF, 80 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu k 30.6.2012
(PDF, 158 kB)
     
pdf icon Plnenie rozpočtu k 31.12.2012
(PDF, 157 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu k 30.9.2012
(PDF, 157 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu k 30.6.2012
(PDF, 220 kB)
     
pdf icon Plnenie rozpočtu k 31.12.2011
(PDF, 142 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu k 30.6.2011
(PDF, 278 kB)
     
pdf icon Plnenie rozpočtu - r. 2010 - prehľad
(PDF, 87 kB)

 

Prehľad uzatvorených nájomných zmlúv

pdf icon Nájomné zmluvy - r. 2011 - prehľad
(PDF, 6 kB)
pdf icon Nájomné zmluvy - r. 2010 - prehľad
(PDF, 121 kB)

 

Zápisnice

pdf icon Dozorná komisia - 27. 4. 2010
(PDF, 56 kB)