Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Technické služby mesta Rožňava

Technické služby mesta Rožňava
príspevková organizácia


sídlo: Štítnická č.21, 048 01 Rožňava
riaditeľ: PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
kontakt: 058 / 7324563

Dozorná komisia: Ing. Filip Pollák, Bc. Ivan Kuhn, MA, Mgr. Michal Drengubiak

web: http://www.tsmroznava.sk
e-mail: tsmrv@roznava.sk

predmet činnosti:
Miestne komunikácie a spevnené plochy

a) bežná údržba čistenie miestnych komunikácií po zimnej údržbe oprava, rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií – vysprávky výtlkov čistenie uličných vpustí a cestných rigolov oprava a výmena obrubníkov, výšková úprava poklopov v cestných telesách údržba, oprava a rekonštrukcia spevnených plôch, chodníkov a iné nepredvídané činnosti čistenie vodných tokov pod mostami

b) ručné čistenie mesta denné ručné čistenie mesta zimné ručné čistenie schodov, mostov a prechodov

c) mechanické čistenie mesta: strojné čistenie mesta a mestských častí zimná údržba mesta a mestských častí

Údržba, oprava dopravného značenia
údržba a realizácia vodorovného dopravného značenia
údržba, oprava a výmena zvislého dopravného značenia

Údržba verejnej zelene starostlivosť o kvetinové záhony a živé ploty vrátane dodávky materiálu ošetrenie stromov na území mesta povolený výrub stromov na území mesta ošetrenie trávnatých plôch – kosenie, zhrabovanie

Údržba občianskej vybavenosti správa a údržba kašne a fontány správa a údržba detských ihrísk na sídliskách a v mestských parkoch dodávka, oprava a výmena parkových lavičiek vlajková výzdoba mesta demontáž a montáž tribúny

Dopravno – všeobecná údržba pre potreby zriaďovateľa

 • prepravné výkony pri malých obecných službách
 • stavebné práce s dopravnými mechanizmami
 • oprava vozidiel a mechanizmov
 • preprava osôb a nákladov
 • montáž a demontáž reklamných tabúľ a iné výškové práce z plošiny
 • montáž a demontáž vianočnej výzdoby
 • montáž a demontáž elektrických prípojok počas Rožňavského jarmoku, vianočných trhov, country bálu a na akciách organizovaných mestom

 

 • správa a údržba športových ihrísk
 • správa a údržba nehnuteľností, nebytových priestorov
 • správa a údržba letného kúpaliska
 • správa a údržba zimného štadióna
 • správa turistickej ubytovne
 • správa trhoviska
 • správa cintorína

 

Zriaďovacia listina

pdf icon Zriaďovacia listina
(PDF, 565 kB)
pdf icon Zriaďovacia listina dodatok č. 1
(PDF, 318 kB)
pdf icon Zriaďovacia listina dodatok č. 2
(PDF, 278 kB)
pdf icon Zriaďovacia listina dodatok č. 3
(PDF, 301 kB)
pdf icon Zriaďovacia listina dodatok č. 4
(PDF, 294 kB)
pdf icon Zriaďovacia listina dodatok č. 5
(PDF, 404 kB)
pdf icon Zriaďovacia listina dodatok č. 6
(PDF, 750 kB)
pdf icon Zriaďovacia listina dodatok č. 7
(PDF, 279 kB)
pdf icon Zriaďovacia listina dodatok č. 8
(PDF, 331 kB)
pdf icon Zriaďovacia listina dodatok č. 9
(PDF, 320 kB)
pdf icon Zriaďovacia listina dodatok č. 10
(PDF, 294 kB)
pdf icon Zriaďovacia listina dodatok č.11
(PDF, 269 kB)
pdf icon Zriaďovacia listina dodatok č.12
(PDF, 250 kB)
pdf icon Zriaďovacia listina dodatok č.15
(PDF, 80 kB)
pdf icon Štatút
(PDF, 140 kB)
pdf icon Štatút dodatok č. 2
(PDF, 339 kB)
pdf icon Štatút dodatok č. 3
(PDF, 483 kB)
pdf icon Štatút dodatok č. 4
(PDF, 421 kB)
pdf icon Štatút dodatok č. 5
(PDF, 325 kB)
pdf icon Štatút dodatok č. 6
(PDF, 295 kB)
pdf icon Štatút dodatok č. 7
(PDF, 434 kB)
pdf icon Štatút dodatok č. 8
(PDF, 385 kB)
pdf icon Štatút dodatok č. 9
(PDF, 286 kB)
pdf icon Štatút dodatok č. 10
(PDF, 296 kB)
pdf icon Štatút dodatok č. 11
(PDF, 291 kB)

 

Ekonomika a hospodárenie

pdf icon Účtovné závierky rok 2020 - 2021
(WEB)
pdf icon Plnenie rozpočtu k 31.12.2019
(PDF, 435 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu k 31.12.2018
(PDF, 325 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu k 31.12.2017
(PDF, 625 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu k 31.12.2016
(PDF, 278 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu k 31.12.2015
(PDF, 144 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu k 30.9.2015
(PDF, 164 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu k 30.6.2015
(PDF, 144 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu k 31.12.2014
(PDF, 227 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu k 30.9.2014
(PDF, 244 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu k 30.6.2014
(PDF, 241 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu k 31.12.2013
(PDF, 144 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu k 30.9.2013
(PDF, 80 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu k 30.6.2013
(PDF, 158 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu k 31.12.2012
(PDF, 144 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu k 30.9.2012
(PDF, 80 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu k 30.6.2012
(PDF, 158 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu k 31.12.2012
(PDF, 157 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu k 30.9.2012
(PDF, 157 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu k 30.6.2012
(PDF, 220 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu k 31.12.2011
(PDF, 142 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu k 30.6.2011
(PDF, 278 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu - r. 2010 - prehľad
(PDF, 87 kB)

 

Prehľad uzatvorených nájomných zmlúv

pdf icon Nájomné zmluvy - r. 2011 - prehľad
(PDF, 6 kB)
pdf icon Nájomné zmluvy - r. 2010 - prehľad
(PDF, 121 kB)

 

Zápisnice

pdf icon Dozorná komisia - 27. 4. 2010
(PDF, 56 kB)
pdf icon Dozorná komisia - 31. 12. 2018
(PDF, 300 kB)
pdf icon Dozorná komisia - 6. 9. 2019
(PDF, 205 kB)
pdf icon Dozorná komisia - 18. 11. 2019
(PDF, 298 kB)
pdf icon Dozorná komisia - 22. 11. 2019
(PDF, 203 kB)
pdf icon Dozorná komisia -  10. 6. 2020
(PDF, 325 kB)
pdf icon Dozorná komisia - 15. 6. 2020
(PDF, 102 kB)