Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Mestské lesy Rožňava s.r.o.

Mestské lesy Rožňava s.r.o.:

majetková účasť mesta: 100%
základné imanie:  41 791,14 €
sídlo: Rožňava – huta 2243, 048 01 Rožňava
konateľ: Ing. Bohuš Hudaček
IČO: 36173037
kontakt: 0905 471 984, 058 / 734 32 11
e-mail: mlroznava@msl-rv.sk

web: http://msl-rv.sk

predmet činnosti:

  • ťažba dreva
  • služby v lesníctve

Organizačná štruktúra spoločnosti:

Zamestnanci:

  • Konateľ:  Ing. Bohuš Hudaček
  • Ekonómka: Ibolya Véghová

Dozorná rada:  Zoltán Beke, Ing. Attila Kelecsényi, Bc. Ivan Kuhn, MA

Valná hromada:

Všetky aktuálne informácie nájdete na webstránke spoločnosti: www.msl-rv.sk

Ekonomika a hospodárenie

pdf icon Plán hospodárenia na rok 2021
(PDF, 520 kB)
pdf icon Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2021
(PDF, 920 kB)
pdf icon Plán hospodárenia na rok 2020
(PDF, 520 kB)
pdf icon Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2020
(PDF, 49 kB)
pdf icon Návrh prerozdelenia hospodárskeho výsledku
(PDF, 49 kB)
pdf icon Výročná správa k 31.12.2019
(PDF, 7,5 MB)
pdf icon Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2018
(PDF, 365 kB)
pdf icon Návh na prerozdelenie hospodarského výsledku za rok 2018
(PDF, 167 kB)
pdf icon Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2017 a  Dôvodová správa k výsledkom hospodárenia za rok 2017
(PDF, 421 kB)
pdf icon Návh na prerozdelenie hospodarského výsledku za rok 2017
(PDF, 63 kB)
pdf icon Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2016 a  Dôvododvá správa k výsledkom hospodárenia za rok 2016
(PDF, 367 kB)
pdf icon Návh na prerozdelenie hospodarského výsledku za rok 2016
(PDF, 55 kB)
pdf icon  Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2015 a  Dôvododvá správa k výsledkom hospodárenia za rok 2015
(PDF, 622 kB)
pdf icon Návh na prerozdelenie hospodarského výsledku za rok 2015
(PDF, 136 kB)
pdf icon Dôvododvá správa k výsledkom hospodárenia za rok 2014 a návh na prerozdelenie hospodarského výsledku za rok 2014
(PDF, 279 kB)
pdf icon Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2014
(PDF, 395 kB)
pdf icon Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2013 - prehľad
(PDF, 1,5 MB)
pdf icon Rozdelenie zisku za rok 2013 - prehľad
(PDF, 335 kB)
pdf icon Plán hospodárenia na rok 2014 - prehľad
(PDF, 1,2 MB)
pdf icon Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2012 - prehľad
(PDF, 48 kB)
pdf icon Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2011 - prehľad
(PDF, 1,7 MB)
pdf icon Rozdelenie zisku - Výpis z uznesenia MZ - prehľad
(PDF, 251 kB)
pdf icon Plán hospodárenia na rok 2012 - prehľad
(PDF, 1,3 MB)

Prehľad uzatvorených nájomných zmlúv

pdf icon OBDOBIE:   rok 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
(PDF, 8 kB)

Zápisnice

pdf icon
Zápisnica zo zasadnutia Valnej hromady   zo dňa  30. 7. 2010
Stiahnuť
(PDF, 13 kB)
pdf icon
Zápisnica zo zasadnutia Valnej hromady  zo dňa 05.11. 2010
Stiahnuť
(PDF, 15 kB)

Verejné obchodné súťaže /VOS/

pdf icon
VOS na zhotovenie diela ( ťažbová činnosť )
v mieste sídla Msl – Rožňava, Rožňava-Huta 2243
Publikované: 30.11.2012 Stiahnuť
(PDF, 66 kB)