Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA
príspevková organizácia

sídlo: Šafárikova 20, 048 01 Rožňava
riaditeľka: Mgr.art.Tatiana Masníková

Dozorná komisia: Mgr. Michal Drengubiak, Ing. Ondrej Bolaček, Miroslav Demény

KONTAKT: 

tel. 058 / 7329623, 058 / 3810096

mobil: 0905 560 526

fax: 058/7329623

e-mail:
Profesionálne Mestské divadlo ACTORES Rožňava je príspevkovou neziskovou organizáciou mesta Rožňava. Popri hlavnej činnosti – manažovanie divadla a tvorby inscenácií – Actores zastrešuje rôzne kultúrne podujatia a pripravuje umelecké programy pre detského diváka a dospelé publikum. Doposiaľ vytvorilo vyše štyri desiatky inscenácií, ktoré boli prezentované nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Vo svojich inscenáciách prináša aktuálne témy, využíva nové postupy a formy divadelného jazyka, improvizáciu, scénický pohyb, akrobaciu a tanec. Oslovuje dospelého i detského diváka. Repertoár divadla tvoria aj autorské predstavenia a predstavenia bez slov.
 
Názov divadla ACTORES pochádza z latinského jazyka a jeho význam v preklade vyjadruje herca, obetavo oddaného svojej umeleckej práci, tvorbe, divadlu, publiku. ACTORES vzniklo v septembri roku 1994, keď herci prešovských a košických divadiel (absolventi umeleckých škôl) pociťovali potrebu založiť komorný súbor s cieľom plnohodnotnej experimentálnej tvorivosti podľa vzoru svetoznámeho poľského divadla S. I. Witkiewicza nachádzajúceho sa v malom mestečku Zakopane. Toto divadlo ukázalo, že dobré profesionálne divadelné súbory nemusia zákonite sídliť len vo veľkých mestách.
 
Počas svojej histórie sa ACTORES na Slovensku zaradilo do divadelnej obce, prezentovalo svoje autorské predstavenia v zahraničí na rôznych medzinárodných festivaloch a získalo niekoľko ocenení. Medzi nimi: Cenu za najlepšiu medzinárodnú produkciu, ocenenie za najlepšiu réžiu a hereckú cenu zahraničnej divadelnej kritiky za najoriginálnejšie herecké výkony.
 
Okrem divadelnej činnosti, členovia divadla pripravujú rôzne kultúrne a umelecké podujatia nevynímajúc medzinárodné prehliadky, charitatívne akcie, výchovné koncerty a tanečné vystúpenia pre školy... ACTORES je organizátorom dvoch medzinárodných podujatí - medzinárodného džezového festivalu GemerJazzFest, ktorého sa napríklad už zúčastnili hudobníci zo Slovenska, krajín V4 a USA. Druhým významným podujatím je septembrový medzinárodný festival alternatívnych divadiel TEMPUS ART. Jeho existencia je však neistá. Svojou činnosťou divadlo zviditeľňuje mesto, krajinu a vlastnú organizáciu. Zároveň zvyšuje kvalitu života nielen miestnej komunity.
 
Prezentácia divadla v zahraničí:
 • 2012: DIAF, Medzinárodný festival umenia, New Delhi, INDIA (THE FAMILY)
 • 2012: International Festival of Short Play Theatre, Oradea, Rumunsko (THE FAMILY)
 • 2009: Medzinárodný divadelný festival CRASH, Klodzko, Poľsko (STRETNÚŤ...)
 • 2006: I. Medzinárodný festival "The Neighbours" (Susedia), Lublin, Poľsko
 • 2005: XVII. Medzinárodný festivale experimentálnych divadiel, Káhira, Egypt (PLOT)
 • 2003: XIV. Medzinárodný festival divadiel sveta, Puerto Montt, Chile (ANIMUS) + turné po Chile
 • 2003: Slovensko - Nemecký festival, Kolín, Nemecko (ŠUFLIKÁRI)
 • 2003: v divadle SALONG, Tallin, Estónsko (ŠUFLIKÁRI)
 • 2003: v divadle SKATUVE Riga, Lotyšsko (ŠUFLIKÁRI)
 • 2001: Medzinárodný divadelný festival "Na hranici", Český Tešín, Česká republika (PLOT)
 • 2001: Interkontinentálny festival svetových kultúr, Cd. Victoria, Tamaulipas, MEXIKO (ANIMUS)
 • 1999: PRAŽSKE QUADRIENNALE '99, Praha, Česká republika uvedenie predstavenia ANIMUS na výstave scénografie a divadelnej architektúry
 • 1998: FIESTA '98 - International theatre festival, Caracas, Venezuela
 • /Veľká cena diváka "PLOT"/
 • 1998: LITF'98 - Liverpool international theatre festival, Liverpool, Nova Scotia, Kanada
 •  /cena za najlepšiu medzinárodnú produkciu "PLOT", cena za najlepšiu réžiu, cena kritiky za herecké výkony/
 • 1997: Prázdniny v Telči, Česká republika
 • 1995: Festival FABULEUS '95 - international theater festival voor jongeren, Leuven, Belgicko
   
Zriaďovacia listina
pdf icon Zriaďovacia listina
(PDF, 309 kB)
pdf icon Zriaďovacia listina - dodatok č. 1
(PDF, 140 kB)
pdf icon Zriaďovacia listina - dodatok č. 2
(PDF, 386 kB)
pdf icon Zriaďovacia listina - dodatok č. 3
(PDF, 242 kB)
pdf icon Štatút
(PDF, 1,5 MB)
pdf icon Štatút - dodatok č. 1
(PDF, 241 kB)
pdf icon Štatút - dodatok č. 2
(PDF, 387 kB)

Schválený rozpočet

pdf icon SCHVÁLENÝ ROZPOČET MsD ACTORES  NA R. 2010 - 2012
(PDF, 42 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu MsD Actores za 1. polrok 2010
(PDF, 116 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu MsD Actores za rok 2010
(PDF, 280 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu MsD Actores za 1. polrok 2011 a k 31.8.2011
(PDF, 41 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu MsD Actores za rok 2011
(PDF, 324 kB)
pdf icon Úprava rozpočtu na rok 2012
(PDF, 275 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu MsD Actores za rok 2012
(PDF, 282 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu MsD Actores za rok 2013
(PDF, 282 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu MsD Actores za rok 2014
(PDF, 283 kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu MsD Actores za rok 2015
(PDF, 279 kB)
pdf icon Stanovisko dozornej komisie k nedoplatku energie za rok 2009
(PDF, 65 kB)
pdf icon Stanovisko dozornej komisie k návrhu rozpočtu na rok 2010
(PDF, 63 kB)
pdf icon Stanovisko dozornej komisie k čerpaniu rozpočtu za I. polrok 2010
(PDF, 67 kB)
pdf icon Stanovisko dozornej komisie k čerpaniu rozpočtu k 31. 3. 2010
(PDF, 65 kB)
pdf icon Stanovisko dozornej komisie k finančnej situácii MsD - 8.11.2010
(PDF, 9 kB)
pdf icon Stanovisko dozornej komisie k návrhu rozpočtu na rok 2011-2013
(PDF, 9 kB)
pdf icon Stanovisko dozornej komisie k čerpaniu rozpočtu k 31.12.2015
(PDF, 20 kB)
pdf icon Stanovisko dozornej komisie k návrhu rozpočtu na rok 2016-2018
(PDF, 23 kB)
pdf icon Stanovisko dozornej komisie k návrhu rozpočtu na rok 2016-2018
(PDF, 142 kB)
pdf icon Stanovisko dozornej komisie k čerpaniu rozpočtu k 30.6.2016
(PDF, 19 kB)
pdf icon Stanovisko dozornej komisie k úprave rozpočtu na rok 2016
(PDF, 21 kB)
pdf icon Stanovisko dozornej komisie k čerpaniu rozpočtu k 31.12.2016
(PDF, 20 kB)
pdf icon Stanovisko dozornej komisie k návrhu rozpočtu na rok 2017-2019
(PDF, 20 kB)
pdf icon Stanovisko dozornej komisie k čerpaniu rozpočtu k 30.6.2017
(PDF, 19 kB)
pdf icon Stanovisko dozornej komisie k úprave rozpočtu na rok 2017
(PDF, 20 kB)
pdf icon Stanovisko dozornej komisie k čerpaniu rozpočtu k 31.12.2017
(PDF, 20 kB)
pdf icon Stanovisko dozornej komisie k návrhu rozpočtu na rok 2018-2020
(PDF, 23 kB)
pdf icon Stanovisko dozornej komisie k čerpaniu rozpočtu k 30.6.2018 a k 2. úprave rozpočtu na rok 2018
(PDF, 25 kB)
pdf icon Stanovisko dozornej komisie k čerpaniu rozpočtu k 31.12.2018
(PDF, 17 kB)
pdf icon Stanovisko dozornej komisie k čerpaniu rozpočtu k 30.6.2019
(PDF, 15 kB)
pdf icon Stanovisko dozornej komisie kplneniu rozpočtu za rok 2019
(PDF, 19 kB)
pdf icon Stanovisko dozornej komisie k návrhu rozpočtu na rok 2020-2022
(PDF, 18 kB)