Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava

Mestské televízne štúdio, s.r.o. Rožňava
Rozsnyói Városi Televízió
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Tel/fax 058/777 32 08 - 295, mob. 0918 212 999
www.rvtv.sk, e-mail: rvtv@rvtv.sk

Hlavným predmetom činnosti mestského televízneho štúdia je poskytovanie  informácií 24 hodín denne v rámci vysielaní televíznych programov v slovenskom a  v maďarskom jazyku.

Základné imanie spoločnosti je 90 001 EUR.  V roku 2008 bolo navýšené vkladom mesta Rožňava, a to o hnuteľný majetok vo výške 27 340.00 EUR,  o vklad základných prostriedkov, a o vklad vecného práva vo výške 38 761.00 EUR. Jediným spoločníkom je mesto Rožňava, teda je jeho 100%  vlastníkom.

MTVŠ s.r.o. Rožňava. s r. o. je držiteľom licencie na lokálne televízne vysielanie s názvom RVTV,  ktorá vysiela od r. 1999. Vysielanie prebieha 24 hodín denne formou Rožňavských magazínov -  Rozsnyói magazin,  magazínov KSK, Magazín+, My... v EU,  priamych prenosov  a  videotextu.

Oproti minulosti došlo v  r. 2012 k výraznému rozšíreniu technického vybavenia štúdia účasťou  v  cezhraničnom mediálnom projekte. Televízna  nahrávacia a reprodukčná technika bola skvalitnená.

MTVŠ,  s.r.o. je od 15. februára 2013 prevádzkovateľom vysielacieho kanála, cez tzv. infokanál a vysiela na základe zmluvy  prostredníctvom káblových rozvodov UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Infokanál je zaradený do základného súboru káblového distribučného systému UPC  a to umožňuje sledovať Rožňavskú televíziu  všetkým pripojeným účastníkom.
 
Televízne štúdio vysiela podľa platnej licencie, ktorá bola obnovená v r. 2013.  Licenciu na vysielanie má schválenú Radou pre vysielanie a retransmisiu do roku 2021.
Každé vysielanie RVTV je archivované na webovej stránke televízie a sprístupnené je aj  na sociálnej sieti.
 
Orgány spoločnosti:

1. Valné zhromaždenie:     
 
2.   Dozorná rada, predseda : Mgr. Róbert Kobezda, Mgr. Zoltán Breuer, Ladislav Dávid

Valné zhromaždenie a dozorná rada zasadá pravidelne raz za štvrťrok podľa schváleného programu a harmonogramu rokovaní.

3. Konateľ spoločnosti:
Konateľom Mestského televízneho štúdia, s.r.o. je na základe výberového konania od novembra 2016 Martina Molčanová.
 
Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia
 
pdf icon
Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia
Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava za rok 2021
(PDF, 1,3 MB)
pdf icon
Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia
Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava za rok 2020
(PDF, 1,3 MB)
pdf icon
Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia
Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava za rok 2019
(PDF, 1,4 MB)
pdf icon
Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia
Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava za rok 2018
(PDF, 1,4 MB)
pdf icon
Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia
Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava za rok 2017
(PDF, 586 kB)
pdf icon
Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia
Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava za rok 2016
(PDF, 278 kB)
pdf icon
Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia
Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava za rok 2015
(PDF, 3,5 MB)
pdf icon PROGRAMOVÁ ŠTRUKTÚRA Rožňavskej televízie – RVTV
(PDF, 337 kB)