Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Regionálne poradenské a informačné centrum

Regionálne poradenské a informačné centrum
riaditeľ: Ing. Pezlár Ivan
Tel.: 058/788 06 01, fax: 058/788 06 02
web: www.rpicrv.sk
e-mail: mailto:rpicrv@rpicrv.sk 

Podnikateľský inkubátor
Zakarpatská 19
048 01 Rožňava

Chcete začať podnikať a neviete ako na to? Podnikáte a nedarí sa?
Potrebujete finančnú výpomoc? Nemáte priestory pre Vaše aktivity?

RPIC Rožňava a Podnikateľský inkubátor v Rožňave vám ponúka zo svojho spektra nasledovné služby:stiahnuť ...