Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Stredná zdravotnícka škola

 29.08.2010
Stredná zdravotnícka škola
Názov školy a adresa:
Stredná zdravotnícka škola – EgészségügI Középiskola, Námestie 1. mája 1, 048 01 Rožňava
Dátum zriadenia školy:
1951
Riaditeľ školy, kontakt na účely komunikácie: 
Mgr. Ľuboš Lipták, skola@szsrv.sk, tel.č.:058/732 23 39, mobil: 0949 654 798
Webové sídlo školy:
szsrv.edupage.org
Zriaďovateľ školy: 
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66  Košice
Kontakt na zriaďovateľa na účely komunikácie:
Košický samosprávny kraj,  Námestie Maratónu mieru 1, 042 66  Košice,  055/7268111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplňuje údaje o našich odboroch:
 
Škola ponúka záujemcom 3 atraktívne maturitné študijné odbory v dennej forme štúdia. Ide o odbory:

  • praktická sestra,
  • masér,
  • asistent výživy.

V externej-večernej forme štúdia má škola aktivované 3 odbory:

  • praktická sestra (2-ročné pomaturitné štúdium),
  • masér (2-ročné pomaturitné štúdium),  
  • sanitár (učebný odbor, 1-ročné štúdium).

 
Ďalšie vzdelávanie:
Pre zdravotnícke povolanie praktická sestra – asistent s 1-ročnou praxou škola ponúka špecializačné štúdium v programe STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV.