Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Stredná odborná škola technická

 29.08.2010
Stredná odborná škola technická
Názov školy a adresa
Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava
fotka
Dátum zriadenia školy:
1.9.1948
Riaditeľ školy, kontakt na účely komunikácie: 
PaedDr. Diana Košťálová, sekretariat@sostrv.sk 
Webové sídlo školy:
Škola s právnou subjektivitou, sekretariat@sostrv.sk,  058/7322646
Zriaďovateľ školy:
Košický  samosprávny  kraj,  Námestie Maratónu mieru 1, 042 66  Košice,  055 72 68 261
 
Kontakt na zriaďovateľa na účely komunikácie:  
Marcela Petnuchová asistent odborných činností 055 7268 261   marcela.petnuchova@vucke.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štvorročné študijné odbory s maturitným vysvedčením a výučným listom:
2697 K   Mechanik elektrotechnik so  zameraním po 2. ročníku

 •  informačné technológie
 • autoelektronika
 • automatizačná technika

2413 K  Mechanik strojov a zariadení so zameraním na CNC programovanie

Štvorročné študijné odbory s maturitným vysvedčením:
2561 M   Informačné a sieťové technológie

Trojročné učebné odbory s výučným listom:
2487 H 01 Autoopravár - mechanik  -
2487 H 02 Autoopravár - elekrikár  -  
 
Dvojročné učebné odbory s výučným listom:
odbory sú určené pre žiakov s neukončeným základným vzdelaním
* vyučovanie a prax prebieha na pracovisku v Štítniku
4572 F  poľnohospodárska výroba*  
4579 F  lesná výroba*  

Školský autoservis

 • Stredná odborná škola technická ponúka vo svojich priestoroch komplexné služby pre bezpečný a plynulý chod Vášho motorového vozidla, ktorý zabezpečia naši majstri odborného výcviku.

Ponúkame

 • výmena výfukov
 • výmena olejov, chladiacich kvapalín
 • výmena oleja v manuálnej aj automatickej prevodovke
 • výmena brzdovej kvapaliny – odvzdušnenie
 • oprava predných a zadných náprav
 • oprava bŕzd
 • skúška bŕzd na testovacej linke bŕzd, tlmičov
 • nastavenie svetlometov
 • príprava vozidiel na STK
 • kompletné mechanické práce
 • meranie a zriaďovanie geometrie náprav