Oficiálna stránka mesta Rožňava

Gymnázium P. J. Šafárika

 23.08.2022
Gymnázium P. J. Šafárika
Názov a adresa školy:
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava
Dátum zriadenia školy:
1920
Riaditeľ školy:

PaedDr.Katarína Adamková
katarinaadamkova@centrum.sk
0911180846

Webové sídlo školy:  
Rozpočtová organizácia,  
Kontakt na zriaďovateľa na účely komunikácie:
Košický samosprávny kraj,
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, 055/7268261

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálny zoznam odborov, ktoré škola ponúka:

  • 7902J - 4-ročné gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským
  • 7902J - 4-ročné gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
  • 7902J - 8-ročné gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským
  • 7902J74 - 5-ročné bilingválne gymnázium so zameraním na anglický jazyk