Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Stredná odborná škola obchodu a služieb

 29.08.2010
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Názov školy a adresa:
Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Rožňavská Baňa 211, Rožňava
 
Riaditeľ školy, kontakt na účely komunikácie: 
PaedDr. Eva Blažeková
058/7345477
 058/7325953
Webové sídlo školy:
Zriaďovateľ školy:
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice
Kontakt na zriaďovateľa na účely komunikácie:
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, odbor školstva, 04266 Košice, 055/7268261