Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2018

 04.03.2019
Správa je vypracovaná v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 201/2000, ktoré ukladá náčelníkovi Mestskej polície Rožňava (ďalej len „mestská polícia“, alebo „MsP“) pravidelne polročne predkladať orgánom mesta správy o činnosti mestskej polície ...
Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestská polícia Rožňava

 

Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2018

icon pdf S P R Á V A
(PDF, 369 kB)

© Mesto Rožňava, 2019, Ing. Róbert Hanuštiak  - Mestská polícia Rožňava