Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2015

 29.02.2016
Správa je vypracovaná v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 201/2000, ktoré ukladá náčelníkovi Mestskej polície Rožňava (ďalej len „mestská polícia“, alebo „MsP“) pravidelne polročne predkladať orgánom mesta správy o činnosti mestskej polície ...
Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestská polícia Rožňava


Správa o činnosti Mestskej polície v Rožňave za rok 2015
 

icon pdf S P R Á V A
(PDF, 297 kB)

 


© Mesto Rožňava, 2016, Ing. Róbert Hanuštiak  - Mestská polícia Rožňava