Oficiálna stránka mesta Rožňava

Prebytočný majetok mesta

 28.12.2012
-zoznam-
Prebytočný majetok mesta

Zoznam prebytočného nehnuteľného majetku mesta

 

1.  Budova na Rožňavskej bani  s pozemkom ( AB býv. ŽB) postavená na parc.č.KN C 4426, s.č.209 - pdf icon  foto

2.  Budova ( zdrav. stredisko Čučm.dlhá č.15 ) postavená  na parc.č. KN C 116/1, s.č. 162 -  pdf icon  foto

 

 

 


 

 

V prípade záujmu bližšie informácie budú podané na odbore právnom a správy majetku Mestského úradu Rožňava (1. poschodie č.dv.109 ) resp. na tel.č. 058/77 73 215, 058/ 77 73 217 a 058/ 77 73 246.
 

 

© Mesto Rožňava, 11. 6. 2019, Blanka Fabiánová -  Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad Rožňava