Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Plán zimnej údržby

 01.12.2021
Pripravenosť - Technické služby mesta Rožňava na zimnú údržbu miestnych komunikácií pre zimné obdobie 2021/2022.
Plán zimnej údržby

PLÁN ZIMNEJ ÚDRŽBY


Pripravenosť - Technické služby mesta Rožňava na zimnú údržbu
miestnych komunikácií pre zimné obdobie 2021/2022.

 
I . P O R A D I E - kopec
- prioritne ul.Košická od Slovenskej sporiteľne po Gemerskú Hydinu t.j. výjazd na štátnu cestu č.I/16, častejším udržiavaním prejazdnosti komunikácie
 
II. P O R A D I E - kopce
- ul. Medzimlynská, Záhradnícka, Marikovszkého, Kozmonautov, Špitálska, Krásnohorská / Tesco/, Južná, Chalúpková, Tehelná, Zakarpatská, Edelényska, Východná, Z. Fábryho, Akademika Hronca, J.Kráľa, Kósu-Schoppera, Pod Kalváriou, Tichá, Rožňavská baňa.
 
III . P O R A D I E - mk
- ul. Šafárikova k námestiu, Námestie Baníkov, Betliarska, Čučmianska dlhá, Jasná, J. Brocku, Útulná, M. Kukučína, Majerská, Slnečná, Ružová, Páterová,P. Dobšinského, Novomeského, Chalúpková, E. Rótha, Pionierov, Budovateľská, Jovická, Alej Jána Pavla II., Kyjevská, Okružná, Kasárenská, Gemerská, sídl. Kasárenská, Šafáriková, Letná, Jarná, Zlatá, Mierová, Hviezdoslavova, Vajanského, Lipová, nám. 1. mája, Alej Antona Kissa, Cyrila a Metóda, Dovčíková, Krásnohorská, Čučmianska, Kúpeľná, Banícka, Krátka, Sama Czabana, Klobušníkova.
 
IV . P O R A D I E - mk
- ul. M.R. Štefánika, A. Cházara, Kolomana Tichyho, Rumunská, Ignáthová, Splavná, Strmá, Podrákošská, Cintorínska, Hornocintorínska, Hrnčiarska, Lesná, Malá, Šípková, Jozefa Mikulíka, Bočná, Garbiarská, 9. mája, 29. augusta, prístupová cesta ku garážom pod Vargovým poľom, Strelnica, Železničná, Rožňava - Baňa, Nadabula, Vitéz Kert, Tlačiarernská, Kvetná, Normová, Zeleného stromu, Komenského.
 
C H O D N Í K Y - kopce
Košická, Medzimlynská, P.J.Šafárika, Jasná, Štítnická, nemocnica, Pionierov, Marikovského ,pešia zóna, Betliarská .
 
C H O D N Í K Y - mk
Košická ,Medzimlynská ,P.J.Šafárika ,Jasná ,Štítnická ,nemocnica ,Pionierov, Marikovského, pešia zóna, Betliarská .
Námestie baníkov, ul. Šafárikova od hotela Empress po Námestie baníkov
Čistenie schodov a prístupových chodníkov z ul. Kúpeľnej č. 20 na ul. Hornocintorínsku, ul.Záhradníckej na ul. Slnečnú, schody na ul. Komenského, ul. Krásnohorskej , ul.
Kozmonautov, ul. Pionierov, ul. Zakarpatskej.
Vargove pole, sídl. Juh, sídl. Družba, sídl. Stred, sídl. Čučmianské, sídl.P.J.Šafárika
Okrajové časti mesta, mestské časti.

© Mesto Rožňava, 1. 12. 2021 Ing. Lucia Baraxová -  Technické služby mesta Rožňava