Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

PLÁN ZIMNEJ ÚDRŽBY miestnych komunikácií pre zimné obdobie 2018/2019

 13.12.2018
Prosíme obyvateľov rodinných domov, aby z dôvodu plynulej zimnej údržby mestských komunikácií parkovali motorové vozidlá vo svojich dvoroch. Za pochopenie ďakujeme. Technické služby mesta Rožňava vychádzajú z dopravno obslužnej dôležitosti mestských komunikácií a na základe poznatkov z predošlého obdobia stanovili poradie prác na zimnej údržbe nasledovne ...
PLÁN ZIMNEJ ÚDRŽBY  miestnych komunikácií  pre  zimné obdobie 2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické služby mesta Rožňava

Prosíme obyvateľov rodinných domov, aby z dôvodu plynulej zimnej údržby mestských komunikácií parkovali motorové vozidlá vo svojich dvoroch. Za pochopenie ďakujeme.

                         

  PLÁN ZIMNEJ ÚDRŽBY
 miestnych komunikácií  pre  zimné obdobie 2018/2019.
 
Technické služby mesta Rožňava vychádzajú z dopravno obslužnej dôležitosti mestských komunikácií a na základe poznatkov z predošlého obdobia stanovili poradie prác na zimnej údržbe nasledovne:
I. P O R A D I E
- prioritne ul.Košická od Slovenskej sporiteľne po Gemerskú Hydinu t.j. výjazd na štátnu cestu č.50, častejším udržiavaním prejazdnosti komunikácie
 
II. P O R A D I E
- ul. Medzimlynská,  Záhradnícka,  Marikovszkého,  Kozmonautov,  Špitálska,  Krásnohorská /  Tesco/, Južná, Tehelná, Zakarpatská, Edelényska, Východná, Z. Fábryho, Akademika Hronca,  J.Kráľa, Kósu-Schoppera, Pod Kalváriou, Tichá.
 
III. P O R A D I E
- ul. Šafárikova k námestiu, Námestie Baníkov, Betliarska, Čučmianska dlhá, Jasná, J. Brocku, Útulná, M. Kukučína, Majerská, Slnečná, Ružová, Páterová,P. Dobšinského, Novomeského, Chalúpková, E. Rótha, Pionierov, Budovateľská, Jovická, Alej Jána Pavla II., Kyjevská, Okružná, Kasárenská, Gemerská, sídl. Kasárenská, Šafáriková, Letná, Jarná, Zlatá, Mierová, Hviezdoslavova, Vajanského, Lipová, nám. 1. mája, Alej Antona Kissa, Cyrila a Metóda, Dovčíková, Krásnohorská, Čučmianska, Kúpeľná, Banícka, Krátka, Sama Czabana, Klobušníkova.
 
IV. P O R A D I E
- ul. M.R. Štefánika, A. Cházara, Kolomana Tichyho, Rumunská, Ignáthová, Splavná, Strmá, Podrákošská, Cintorínska, Hornocintorínska, Hrnčiarska, Lesná, Malá, Šípková, Jozefa Mikulíka, Bočná, Garbiarská, 9. mája, 29. augusta, prístupová cesta ku garážom pod Vargovým poľom, Strelnica, Železničná, Rožňava  - Baňa,  Nadabula, Vitéz Kert, Tlačiarernská, Kvetná, Normová, Zeleného stromu, Komenského.  
 
C H O D N Í K Y:
  1. Námestie baníkov,  ul. Šafárikova od hotela Empress po Námestie baníkov
  2. Čistenie schodov a prístupových chodníkov, z ul. Kúpeľnej č. 20 na ul. Hornocintorínsku, z  ul. Záhradníckejna ul. Slnečnú,schody naul. Komenského, ul. Krásnohorskej , ul. Kozmonautov, ul. Pionierov, ul. Zakarpatskej.
  3.  Medzimlynská, Košická,  P.J.Šafárika, Jasná, Štítnická, nemocnica, Pionierov, pešia zóna, Betliarská.
  4.  Vargove pole, sídl. Juh, sídl. Družba, sídl. Stred, sídl. pri Čučmianskej, ul. Komenského.
  5.  Okrajové časti mesta, mestské časti.
 
 Tel: 058/ 381 11 80
 
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
riaditeľ
 
 
 

© Mesto Rožňava, 13. 12.  2018 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta