Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Nový chodník s témou SNP pripomína štvordňové boje povstalcov pri Rimavskej Bani.

 27.09.2022
V obci Rimavská Baňa sa v sobotu 24.9.2022 konalo slávnostné otvorenie náučného chodníka, ktorého súčasťou bol i jeho prechod s komentovanou prehliadkou a atraktívna ukážka bojov z čias Slovenského národného povstania.
Nový chodník s témou SNP pripomína štvordňové boje povstalcov pri Rimavskej Bani.
V obci Rimavská Baňa sa v sobotu 24.9.2022 konalo slávnostné otvorenie náučného chodníka, ktorého súčasťou bol i jeho prechod s komentovanou prehliadkou a atraktívna ukážka bojov z čias Slovenského národného povstania.

„Ide o nádhernú prechádzkovú trasu po autentických miestach skutočných bojov. Prevedie vás popri zrekonštruovaných bunkroch a zákopoch, kde objavíte aj povstaleckých vojakov. Teda nie úplne skutočných, ale dve krásne sochy, pri ktorých sa môžete odfotiť. Sme veľmi radi, že tento chodník dokáže náročnú historickú tému prezentovať návštevníkom formou zážitkov.“ - objasnil charakter chodníka výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu GEMER Jaroslav Hric.

Nový náučný chodník je súčasťou tematickej trasy Cesta SNP Gemerom-Malohontom, ktorá mapuje historické udalosti vojnových rokov so zameraním na región. Každé zastavenie na trase chodníka približuje udalosti, ktoré sa odohrávali na konkrétnom mieste a to robí tematickú trasu ako aj jej zastavenia jedinečnými. Náučný chodník SNP – Bojisko Rimavská Baňa mapuje štvordňovú bitku medzi povstaleckým peším práporom „NARCIS“ a útočiacou nemeckou ,,Kampfgruppe Sonne“. Na piatich zastaveniach informuje o vyhlásení SNP, formovaní 1. ČSA na Slovensku, príprave obrany obranného úseku č. 6 pri Rimavskej Bani a detailný priebeh udalostí. Špecifikom chodníka sú znázornené obranné postavenia povstalcov a obnovený autentický guľometný bunker na kóte „Hrb“.

„Prvú etapu chodníka sme zrealizovali vďaka finančnej podpore Ministerstva obrany SR, kde sme sa uchádzali o podporu cez OZ Gemerské Grúne. Do projektu sa zapojili aj obce Rimavská Baňa a Rimavské Zalužany, z ktorých dobrovoľníci pracovali spolu s členmi KVH na realizácii chodníka.“ - dodal Ing. Jaroslav Hric.

„Som nesmierne rád, že sa nám podarilo túto myšlienku zrealizovať a tým vytvoriť ďalšie tematické miesto, pripomínajúce odkaz SNP v našom regióne. Celá myšlienka Cesty SNP Gemerom- Malohontom je realizovaná po vzore európskych bojísk, kde už roky fungujú združenia, ktoré zaujímavým spôsobom a tematickými trasami približujú historické udalosti verejnosti. Verím, že aj naša práca prispeje k udržiavaniu SNP v kolektívnej pamäti a zaujímavým spôsobom najmä mladej generácii priblíži udalosti našich dejín, z ktorých sa máme poučiť.“ - priblížil autor projektu Mgr. Viktor Brádňanský.
 
Kontaktné údaje pre médiá
OOCR GEMER
Mgr. Viktor Brádňanský
Destinačný koordinátor
+421 911 661 944
viktor.bradnansky@dobrykraj.sk

 


© Mesto Rožňava, 27. 9.  2022  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta