Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Záverečná správa o činnosti OZ Haviar – Rožňava

 15.02.2024
Záverečná správa o činnosti OZ Haviar – Rožňava

Pod Občianskym združením HAVIAR – Rožňava funguje dospelý súbor FS Haviar, spevácke zložky, detské súbory DFS Malý Haviar a DFS Deti FS Haviar a Ľudová hudba Haviar, resp. Hajviar (ĽH).

Rok 2023 bol opäť bežným rokom, bez obmedzení. Pre folklórne súbory to bolo veľmi pozitívne, väčšina vystúpení, folklórnych festivalov a iných akcií sa v tomto roku konala a pribudli aj ďalšie. V roku 2023 sme sa stretávali na pravidelných tréningoch – detské súbory, spevácke zložky, dospelý súbor, aj ľudová hudba a konečne bol tento rok plný nielen vystúpení, ale tiež sústredení. V decembri sa opäť uskutočnili „Vianoce s Haviarom“.

Členovia detských súborov ukončili školský rok spoločným sústredením aj s rodičmi a posledný týždeň školského roku 2022/2023 dostali vysvedčenia. Počas letných prázdnin trénovali spevácke skupiny a dospelý súbor. V septembri sme do detských súborov prijímali nových členov a začali sme s ich pravidelnou tanečnou prípravou. Veľmi nás teší, že opäť prejavilo záujem o folklór množstvo detí a ich počty sa v našich detských súboroch rozrástli.

Sme veľmi radi, že sa nám v roku 2023 podarilo zúčastniť viacerých vystúpení a súťaží, či už ako celý súbor, alebo jednotlivé spevácke zložky, ĽH Hajviar, či detský súbor Malý Haviar a Deti FS Haviar. Taktiež sa uskutočnilo niekoľko menších, ale aj väčších sústredení súboru. Na začiatku roka, v januári, to bolo menšie sústredenie dospelého súboru. V polovici roka, v júni, sa konalo sústredenie detských súborov. Stihli sme víkendové sústredenie ľudovej hudby v máji. V októbri sa uskutočnilo opäť víkendové sústredenie, na ktorom sme s tanečníkmi a spevákmi „nahodili“ nový program na akciu „Vianoce s Haviarom“.

V apríli sme nahrávali a natáčali tanec do televíznej relácie Kapura. V meste Rožňava sme sa so všetkými zložkami súboru predstavili na viacerých vystúpeniach, napr.: Stavanie mája, Dni mesta Rožňava. Tanečníci spolu so spevákmi sa predstavili na vystúpeniach v Brzotíne, v Betliari, na festivale vo Vlachove, v Rožňavskom Bystrom, Ochtinej, či v Štítniku. Naše detské kolektívy sa predstavili na krásnom podujatí Medzinárodný detský festival v Rožňave. Ani tento rok sme nevynechali súťaže. Ľudová hudba súťažila v Klenovci na Drótovej nôte. Pokračovali sme Vidiečanovou Habovkou dospelých, kde sa predstavila ženská spevácka skupina, sólistka, ale aj Ľudová hudba Hajviar. A práve tá uspela a so zlatým pásmom z okresného kola sa posunula na kraj, kde sa umiestnila opäť v krásnom zlatom pásme. Hudba sa predstavila aj na akcii Muziky pod Poľanou. Celý súbor sa s novým programom odprezentovala na domácej scéne na podujatí Vianoce s Haviarom.

Chceme sa poďakovať mestu Rožňava za podporu aj v roku 2023. Vďaka finančnej dotácii sa nám podarilo doplniť krojový inventár o detské sukne a blúzky, ale aj čižmy pre dospelý súbor. Zakúpili sme pomôcky na cvičenie pre detské súbory, ale aj dospelých. Technické zabezpečenie súboru sa rozšírilo o 2 mikrofóny. Zakúpili sme aj kancelárske potreby, do krojovne vešiaky a obaly na kroje a pre deti medaile. Deti na podujatí Vianoce s Haviarom sa potešili Mikulášovi s novou bradou a fúzami, ale aj mikulášskym balíčkom.

Vďaka vyššie spomenutému sa kvalita tréningov všetkých našich zložiek posunie na vyššiu úroveň, stanú sa zaujímavejšie a kvalitnejšie. Lepšie sa vycibrí rytmus vo všetkých zložkách. Intenzívne, kvalitné a pravidelné tréningy či sústredenia s pomocou nového náčinia pomáhajú napredovať všetkým členom súbor. Kúpou mikrofónov budeme opäť sebestačnejší.

Všetci členovia ďakujú mestu Rožňava za podporu. Aj vďaka tejto dotácii sa každým tréningom a sústredením posúvajú vpred.
 
 
Mgr. Martina Dudášová, predseda OZ HAVIAR – Rožňava

 

 


© Mesto Rožňava, 15. 2. 2024, Eva Hovorková, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava