Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Bezpríspevkoví darcovia krvi

 08.02.2024
Bezpríspevkoví darcovia krvi
Bezpríspevkoví darcovia krvi
31.     1. 2024
 
brazok darca krvy

Nech kvapka krvi symbolizuje nádej, šťastie a porozumenie
 
Veľkosť človeka nespočíva v jeho sláve, ale vo výsledkoch jeho práce. V prípade bezpríspevkových darcov krvi je to nezištné odovzdávanie kúsok seba. Kúsok toho najcennejšieho a nenahraditeľného – KRV. Túto vzácnu červenú tekutinu nie je možné ničím iným nahradiť a jej jediným a výlučným zdrojom je človek. Rozhodnutie ju darovať je nielen výnimočné, ale môžu to urobiť iba ľudia, ktorí sa na svet pozerajú srdcom. Po kvapkách vlievajú nádej na život tým, ktorým uniká. Svojim veľkorysým skutkom zachraňujú množstvo ľudí. Každý, kto ju daruje si zaslúži pozornosť verejnosti. Obetavosť, ľudskosť a solidarita bola dôvodom stretnutia pri príležitosti Dní mesta Rožňava dňa 31. 1. 2024 v Kongresovej sále   radnice a to oceňovaním  týchto hrdinov, bezpríspevkových darcov krvi. Ich oceňovanie prebiehalo za účasti primátora mesta Rožňava Michala Domika, vedúcej odboru školstva Mgr. Alžbety Tamásovej, riaditeľa Slovenského červeného kríža - Územného spolku Rožňava Mgr. Norberta Smolka, primárky Hematologicko – transfuziologického oddelenia NsP Sv. Barbory v Rožňave MUDr. Márie Hanáčkovej a prítomných hostí.  
 
Rožňavskí nositelia Bronzovej plakety prof. MUDr. Jana Janského:
 • Mgr. Katarína Czintelová
 • Róbert Furman
 • Mgr. Maroš Gazdík
 • Arnold Ičo
 • Michaela Jungerová
 • Róberta Lebovská
 • Ing. Martina Molnárová
 • Ing. Martin Pavlík
 • Miroslav Tóbis
 • Michal Vasas
 • Jakub Filčák
Rožňavskí nositelia Striebornej plakety prof. MUDr. Jana Janského:
 • Bc. Marián Halko
 • Mgr. Klaudia Mogyorósiová
 • Štefan Pásztor
 • Ing. Jakub Rupp
 • Ing. Gábor VanyoMária Žiaková
 • Ing. Michal Bistrický
Rožňavskí nositelia Zlatej plakety prof. MUDr. Jana Janského:
 • Ildikó Kocsisová
 • Ing. Alica Mlynárová
 • Jozef Ambruž
 • Tomáš Buvala
 • Ing. Jaroslav Gallo
 •  Anton Mikolaj
 • Peter Novotný
Oceneným vzdávame úctu a ďakujeme v mene všetkých, ktorým i keď jedinou kvapkou zachránili ľudský život. Do ďalšieho života im prajeme hlavne pevné zdravie, šťastie a úspech v osobnom i pracovnom živote.
 
darca krvy obrazky
 

© Mesto Rožňava, 8. 2. 2024, Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava