Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

ZŠ Pionierov 1

 22.08.2010
ZŠ Pionierov 1
Názov školy:
Základná škola, Pionierov  1, Rožňava ZŠ Pionierov Rožňava
Adresa školy: Pionierov 1, 04801 Rožňava
Dátum zriadenia školy:
01.09.1975
Riaditeľ školy, kontakt na účely komunikácie:
PaedDr. Erika Fábiánová, pionierka.zs@gmail.com
0918 348 975
Webové sídlo školy: www.zspionierka.edupage.org
Škola s právnou subjektivitou, pionierka.zs@gmail.com 0918 348 975
Zriaďovateľ školy: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kontakt na zriaďovateľa na účely komunikácie:

Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, podatelna@roznava.sk, 058/7773111

Školský obvod základnej školy

Ulice: Banícka, Budovateľská, ČučmianskA, Dovčíkova, Ernesta Rótha, Hrnčiarska, Chalupkova, J. A. Komenského, J. Brocku, J. Marikovszkého, J. Mikulíka, Jasná, Jovická, Košická, Kozmonautov, Krsnohorská, Kúpeľná, Majerská, Malá, Medzimlynská, M. Kukučína, Okružná, Páterova, P.Dobšinského – nepárne čísla do č. 39, P.Dobšinského – párne čísla do č. 40, Pionierov, Rumunská, Ružová, Sama Czabana, Sama Tomášika, Slnečná, Šafárikova – nepárne čísla od č. 15 do č. 71, Šafárikova – párne čísla od č. 20 do č. 50, Šípková, Útulná, Vitéz Kert, Záhradnícka

Spoločný školský obvod základnej školy

Obec Silica, obec Jovice, obec Krásnohorská Dlhá Lúka, obec Rakovnica, obec Rožňavské Bystré, obec Honce, obec Silická Jablonica, obec Hrhov, obec Jablonov nad Turňou, obec Kružná a obec Rudná.

 

Šk. rok
2023/2024
Počet žiakov
650
Počet tried
27
Počet ŠKD 11
Počet pedagogických zamestnancov
64
Počet nepedagogických zamestnancov
17
 
Viac informácií o škole získate priamo v školskom informátore dostupnom na webovej stránke, alebo priamo klik tu: INFORMATOR