Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Zádielska tiesňava

 15.01.2008
Prírodné atrakcie
Zádielska tiesňava

Zádielska tiesňava

Mimoriadne atraktívna a zaujímavá 2,2 km dlhá krasová tiesňava nachádzajúca sa 32 km od Rožňavy patrí medzi najkrajšie kúty Slovenského krasu a je najstaršou národnou prírodnou rezerváciou na jeho území. Leží severne od obce Zádiel, zaberá tiesňavu Blatného potoka spolu s kolmostennými stráňami a priľahlou dolinou. Potok počas cesty tiesňavou klesne z nadmorskej výšky 475 m na nadmorskú výšku 270 m. Na dne tiesňavy viedla pôvodne hlavná spojovacia cesta medzi Košickou a Rožňavskou kotlinou. Tiesňava je miestami len 10 m široká so skalnými útesmi dosahujúcimi relatívnu výšku až vyše 300 m, ktoré upútajú pozornosť návštevníkov svojou mohutnosťou i zaujímavými tvarmi. Územie je známe zvratom vegetačných pásiem a prelínaním sa panónskych a karpatských druhov rastlín. Pri ústí doliny sa nachádza parkovisko, odkiaľ vedie aj náučný chodník predstavujúci prírodné hodnoty tejto zaujímavej lokality.

Náučný chodník Zádielska tiesňava

 Zádielskou tiesňavou vedie náučný chodník prírodovedného zamerania, ktorý začína na parkovisku za obcou Zádiel a smeruje na sever po ceste cez tiesňavu, proti toku Blatného potoka. Trasa náučného chodníka tvorí uzavretý okruh a možno ho prejsť za 4-5 hodín. Dĺžka trasy so siedmimi informačnými panelmi je 5 km, prevýšenie je 350 m. Náučný chodník je v teréne označený i na tabuliach jednotlivých zastávok priečnym zeleným pásom v bielom štvorcovom poli. Fyzicky zdatní môžu pokračovať v ceste východným smerom po okraji Zádielskej planiny  po modrej turistickej značke až k zrúcaninám Turnianskeho hradu. Severným smerom je možné pokračovať k obci Hačava po náučnom chodníku Horné lúky.