Oficiálna stránka mesta Rožňava

Hrad Krásna Hôrka

 18.02.2008
Historické pamiatky v okolí Rožňavy.
Hrad Krásna Hôrka

História hradu Krásna Hôrka je spojená s históriou horného Gemera a jeho nerastným bohatstvom. V 13. storočí vznikol na dôležitej obchodnej ceste vedúcej zo Sedmohradska cez Košice na Spiš a do Poľska strážny hrad Krásna Hôrka. Krásnohorský hrad začali stavať bratia Bebekovci, ktorí získali rozsiahle pozemky v oblasti Gemera (tzv. Muránske panstvo) vďaka priazni uhorského kráľa Belu IV. ako prejav vďaky za pomoc v období tatárskych vpádov. S krátkou prestávkou, kedy ovládli hrad Mariássyovci, panovali Bebekovci v Krásnej Hôrke od polovice 13. storočia až do roku 1566. Z pôvodnej strážnej veže vzniklo hradné opevnenie - najstaršie, gotické jadro hradu, v ktorom sídlilo vojsko. Po roku 1567, kedy Bebekovci vymreli po meči, prešiel podľa platných zákonov hrad s panstvom do vlastníctva kráľovského dvora a spravovali ho uhorským kráľom menovaní hradní kapitáni.
V roku 1578 nastupuje na Krásnu Hôrku ako hradný kapitán prvý z Andrássyovcov - Peter, ktorého vnuk Matej v roku 1642 získal od uhorského kráľa a rakúskeho cisára Ferdinanda III. Habsburského hrad Krásnu Hôrku spolu s panstvom do dedičného vlastníctva. Andrássyovci sa postupne vypracovali medzi popredné šľachtické rody a svoje politické pozície si udržali až do roku 1918, kedy po rozpade Rakúsko-Uhorska vznikla demokratická Československá republika. Hospodársky vplyv sa podarilo Andrássyovcom vďaka rozsiahlym podnikateľským aktivitám zachovať až do roku 1945.
Andrássyovci ako majitelia hradu pokračovali v jeho rozširovaní hradu a vďaka mnohým úpravám vytvorili z Krásnej Hôrky honosné šľachtické sídlo. Koncom 17. storočia si obrovský majetok rozdelili a majiteľmi hradu sa stali príslušníci monockej (dlholúckej) vetvy rodu. Napriek všeobecnému úpadku hradov Krásna Hôrka naďalej prekvitala. V priestoroch niekdajšej veľkej bašty po roku 1770 vybudovali hradnú kaplnku s klasicistickým interiérom. V susedstve kaplnky vznikla rodinná hrobka Andrássyovcov.
Gotická, najstaršia časť hradu v roku 1817 vyhorela. Vtedajšia majiteľka, vdova po Štefanovi III. Andrássym, Mária Festetichová, nariadila vykonať len najnutnejšie opravy, pretože ako jeho posledná majiteľka hrad onedlho opustila. Napriek faktu, že hrad zostal opustený, príslušníci oboch vetiev udržiavali a spravovali jeho zachovalú časť vrátane stredovekých zbierok z obdobia panovania Bebekovcov.

Expozícia hradu Krásna Hôrka je z dôvodu rekonštrukcie  po požiari až do odvolania zatvorená.

Kopírovanie, tlačenie a distribúcia fotografií bez písomneho súhlasu
autora je v rozpore s autorským zákonom.